GÜNDER Yönetim Kurulu Başkanı Kutay KALELİ, “Dünyada ve Türkiye’de Fotovoltaik Enerjinin Gelişimi” başlıklı açılış konuşması ile Düzce Üniversitesi 3. Uluslararası Mühendislik Araştırmaları Sempozyumu INERS 2019’daydı.

Write a comment:
*

Your email address will not be published.