6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun Geçici 29’uncu Maddesi kapsamında; üretim veya otoprodüktör lisanslarını, önlisanslarını ya da lisans başvurularını sonlandırmak ya da kurulu güç düşümü suretiyle tadil etmek isteyen tüzel kişilerin lisanslarını, önlisanslarını veya lisans başvuruları sonlandırarak ya da tadil ettirerek teminatlarını kısmen veya tamamen iade almaları için son gün 2 Şubat 2021 olarak açıklandı.

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

GEÇİCİ MADDE 29- (Ek:25/11/2020-7257/45 md.)

(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu Kanun kapsamında mevcut olan üretim veya otoprodüktör lisanslarını, önlisanslarını ya da lisans başvurularını sonlandırmak ya da kurulu güç düşümü suretiyle tadil etmek isteyen tüzel kişilerin lisanslarını, önlisanslarını veya lisans başvurularını sonlandırarak ya da tadil edilerek teminatları ilgisine göre kısmen veya tamamen iade edilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.