Kitaplık

GÜNDER'in yürüttüğü projelerin çıktılarına yer veren sektörel raporlara bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

2 Ekim 2018′ de gerçekleştirdiğimiz SOLARENA etkinliği çerçevesinde, Türkiye’nin “Güneş Enerjisi Yol Haritası”nı kamuoyuyla paylaştık. Güneş enerjisi üreticileri ve yatırımcıları tarafından 2030 yılında on katına (38 GW) çıkması beklenen güneş enerjisi kurulu gücünün getireceği fırsatlar ve darboğazlar değerlendirildi.

GÜNDER olarak, yerli ve milli üretimin yolunun güneş enerjisinin sürdürülebilir büyümesinden geçtiğini vurgulamaya devam ediyoruz. Raporumuza göre, 2030 yılında Türkiye’de güneş enerjisi kurulu gücü 10 katına çıkabilir.

2016-2018 Dönemi "Biz, Üyelerimiz ve Çalışmalarımız"

üyekap-01

GÜNDER, güneş enerjisinin uygulanmasında bilim ve teknolojinin geliştirilmesi, güneş enerjisi konusunda temel ve uygulamalı araştırma ve geliştirmenin özendirilmesi, güneş enerjisi kullanımının yaygınlaştırılması, güneş enerjisi ile ilgili alanlarda eğitimin özendirilmesi amaçları doğrultusunda çalışmalarını sürdürür.

Bu yayım; kamu kurumlarının yönetici ve personelleri, üniversite öğretim üyeleri, güneş enerjisi sektöründe faaliyet gösteren sanayicilerden ve güneş enerjisi sevdalısı gönüllülerden oluşan GÜNDER üyelerini, GÜNDER’in proje ve etkinliklerini kapsamaktadır.

Güneş Enerjisi Bilgilendirme Kılavuzu

GÜNDER ve Bodrum Belediyesi ortaklığı ile hazırlanan ve yürütülmekte olan “Sahil Kentlerinde Çatı Üstü Kurulumlar Projesi” Avrupa Birligi ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve faydalanıcı kurumu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye’de İklim Değişikligi Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı kapsamında sürdürülmektedir. Projenin amacı çatı sistemleri ile güneş enerjisinden elektrik üretimi konusunda ilgili grupların bilinçlendirilerek çevre ve ekonomiye katma değer yaratılması ve iklim değişikliğinin yarattığı olumsuz etkilerin en aza indirilmesidir. Bu kılavuz konut sahiplerinin güneş enerjisi konusunda bilgilendirilmesi için hazırlanmış olup, Şubat 2018 mevzuat ve piyasa verileri esas alınmıştır. Zaman içerisinde olabilecek değişiklikler bu kapsamın dışındadır. Kılavuz sonunda verilen kaynaklardan gerekli değişikliklere ulaşılabilir.

Güneş Enerjisi Sistemleri Temelleri Eğitimi

eğitim-01

Bu modül; Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile Istihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı’ndan sağlanan hibe ile gerçekleştirilen; GÜNDER (Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü), Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Ankara Çocuk Eğitim Evi işbirliği ile yürütülmekte olan “Güneşli Günlerle Geleceğe Umutla Bakan Gençler” projesinde eğitim materyali (ders notu) olarak kullanılmak üzere hazırlanmıştır.
Proje kapsamında; Ankara Çocuk Eğitim Evi’nde bulunan 20 gence, geleceğin mesleklerinden olan “güneş ısı” ve “güneş elektrik” panellerinin kurulumu, bakım ve onarımı konularında bilgi ve beceri kazandırması hedefenmistir. 600 saatlik mesleki eğitimlerini başarı ile tamamlayan gençlerimizin; sahip oldukları bilgi ve becerilerle isihdam edilebilirliklerinin arttırılması, üretken bireyler olarak topluma kazandırılması ve sosyal hayata entegrasyonlarının hızla gerçeklestirilmesi sağlanacaktır.

Fotovoltaik Enerji Sistemleri

fotovol-01-01

Kitap toplam 7 bölümden oluşmaktadır. Bölümler temel düzeyde sistem bilgisinden başlayıp örnek proje hesaplamaları ve yasal yönetmeliklere ulaşım adreslerini de kapsayacak şekilde hazırlanmıştır.

  1. Yenilenebilir Enerji ve Geleceğimiz
  2. Güneş Enerjisi
  3. Elektromanyetik Radyasyon ve Fotovoltaik Enerji Dönüşümü
  4. Fotovoltaik Enerji Sistemleri
  5. Danışmanlık ve Projelendirme
  6. Hesapları ve Çizimleri ile Örnek Projeler
  7. Türkiye’de Yenilenebilir Enerji ve Güneş Enerjisi Alanındaki Yasal Süreçler

Güneş Enerjisi Öneri Raporu

Bu çalışma, Türkiye’de teknolojiden etkilenmiş mevcut durumu değerlendirir ve mevcut duruma etki eden faktörlere değinir ve teknolojiyi finansal bakımdan etkileyen olası fırsat ve tehditleri sıralar. Aynı zamanda bu rapor güneş enerjisi yatırımları için finansal model analizleri yapmayı amaçlamaktadır.
Raporda ek olarak uygulanabilir finans mekanizmalarına, araçlarına ve güneş enerjisi ile elektrik sistemlerine, dünyadaki örnek uygulamalara ve finansal seçeneklerin önündeki engellerin azaltılmasına yönelik önerilere de değinmektedir.

Güneş Enerjisi için Finansman Modelleri

Bu çalışma, Türkiye’de teknolojiden etkilenmiş mevcut durumu değerlendirir ve mevcut duruma etki eden faktörlere değinir ve teknolojiyi finansal bakımdan etkileyen olası fırsat ve tehditleri sıralar. Aynı zamanda bu rapor güneş enerjisi yatırımları için finansal model analizleri yapmayı amaçlamaktadır.
Raporda ek olarak uygulanabilir finans mekanizmalarına, araçlarına ve güneş enerjisi ile elektrik sistemlerine, dünyadaki örnek uygulamalara ve finansal seçeneklerin önündeki engellerin azaltılmasına yönelik önerilere de değinmektedir.

2015-2018 Dönemi "Yenilenebilir Enerji Mevzuatı"

yeni-01

Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü GÜNDER, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla hazırlanan yayında 6446 Elektrik Piyasası Kanunu, 5346 Yek Kanunu, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği, YEKDEM Yönetmeliği, Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği, Rüzgar Teknik Değerlendirme Yönetmeliği, Güneş Teknik Değerlendirme Yönetmeliği yer almaktadır.