Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yıllık enerji tüketimi asgari 1000 TEP olan sanayi işletmeleri için Verimlilik Artırıcı Proje desteği verileceğini duyurdu. 2019 yılındaki 1. çağrı için son başvuru tarihi 31 Ocak 2019 olarak belirlendi.

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü (eski Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü), yıllık enerji tüketimi asgari 1000 TEP (Ton Eşdeğer Petrol) olan Sanayi İşletmelerinde (lisanslı elektrik üretimi yapan işletmeler hariç) Enerji Verimliliğine yönelik 2019 yılı 1. Dönem Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) desteğini duyurdu.

Desteğe başvuracak Sanayi İşletmelerinin TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi-Kullanım Kılavuzu ve Şartlar Standardı belgesi sahibi olması veya bu belge için başvuru yapmış olması gerekiyor.

Projeler, başvuru sahibi sınai işletme için Enerji İşleri Genel Müdürlüğü veya yetkilendirilmiş kurumlar (yetkilendirilmiş meslek odalarını ve üniversiteler) ile yaptıkları yetkilendirme anlaşması çerçevesinde enerji verimliliği hizmetlerini yürütmek üzere yetki belgesi almış olan Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) Şirketleri tarafından hazırlanabilecek.

2019 yılı 1. dönem (mevcut çağrı) ve 2. dönem (1 – 31 Temmuz 2019) VAP başvurularının ENVER Portalı üzerinden elektronik yolla ve ıslak imzalı olarak posta yoluyla alınması planlanıyor.

Son başvuru tarihi: 31 Ocak 2019, Perşembe (mesai bitimine kadar)

Ayrıntılı Bilgi, Duyuru ve Başvuru Formları için: http://www.Enerji İşleri Genel Müdürlüğü .gov.tr/verimlilik/d_VAP.aspx

Enver Portalı Online Başvuru Sistemi: https://kullaniciyonetimi.Enerji İşleri Genel Müdürlüğü .gov.tr/kullaniciYonetim/