Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmeliklerde değişiklik içeren taslak düzenlemeler yayınlandı. EPDK’dan yapılan duyuru ile taslak çalışmaların 23 Ağustos 2019 tarihi mesai bitimine kadar kamuoyunun görüş ve değerlendirmelerine açık tutulacağı bildirildi.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik’te değişiklik içeren taslak çalışma ise Lisans Yönetmeliğine yapılan eklemeler doğrultusunda değişiklikler gerçekleştiriliyor.

EPDK’dan yapılan duyuru ile taslak çalışmaların 23 Ağustos 2019 tarihi mesai bitimine kadar kamuoyunun görüş ve değerlendirmelerine açık tutulacağı bildirildi. Mevzuat ile hibrit tesisler, yüzer GES tanımı eklenirken baraj, gölet veya kanal gibi su yüzeyleri ile rezervuar alanlarında güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri kurulmasına yönelik çerçeve belirleniyor.

EPDK’dan yapılan duyuru şöyle:

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmeliklerde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı
Elektrik piyasasındaki gelişmeler çerçevesinde Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu amaçla söz konusu mevzuatta değişiklik yapılmasına ilişkin taslak hazırlanmıştır. Söz konusu Taslak Yönetmelik 23/08/2019 günü mesai bitimine kadar kamuoyunun görüş ve değerlendirmelerine açık tutulacaktır.

İlgililerin Taslak Yönetmelik hakkındaki görüşleri ile varsa konuya ilişkin ilave öneri ve tekliflerini, görüş bildirim formunu doldurarak aynı süre içerisinde word dosyası olarak epdpim@epdk.org.tr e-posta adresine ve yazılı olarak Kurumumuz Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığına göndermeleri gerekmektedir.

EPDK duyurusuna buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Write a comment:
*

Your email address will not be published.