Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), lisanssız elektrik üretimine ilişkin duyuru yayınladı. Lisanssız elektrik üretimine ilişkin mevzuat kapsamında 5000’den fazla üretim tesisinin geçici kabulünün tamamlandığı ve yaklaşık 5800 MW kurulu gücün işletmeye alındığı bildirildi.

EPDK’nın lisanssız elektrik üretimine ilişkin duyurusunda, yönetmeliğin nihai amacının tüketilen enerjinin yerinde üretilmesi ve şebekeye olan ihtiyaçların en aza indirilmesi olduğu ve lisanssız üretimin esasen tüketime özgüleşmiş üretim haline gelmesinin amaçlandığı belirtildi.

EPDK’nın aylık mahsuplaşma ile ilgili açıklamaları şöyle;

  • Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği tarih öncesinde bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu almaya hak kazanan ve üretim ile tüketim tesisinin aynı ölçüm noktasında yer almadığı üretim tesislerinin iç tüketim miktarı (üretim tesisi ve üretim tesis sahasında yer alan her türlü yapı, ekipman), tüketim tesisinin saatlik mahsuplaşmasına dahil edilerek hesaplamalarda dikkate alınacaktır. Bahse konu tüketim için perakende satış sözleşmesi imzalanan (abonelik tesis edilen) durumlar için Geçici 3 üncü madde kapsamında işlem tesis edilmesi gerekmektedir.
  • Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği tarihten önce bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu alan tesisler ve Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği tarihten sonra bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu alan yenilenebilir enerji kaynağına dayalı olmayan tesisler için saatlik mahsuplaşma (Geciçi 1 inci madde kapsamındaki düzenleme hariç olmak üzere), Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği tarihten sonra bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu alan yenilenebilir enerji kaynağına dayalı tesisler için aylık mahsuplaşma hükümleri uygulanacaktır.
  • Üretim faaliyeti göstermek isteyen kişilerce, çatı ve cephe uygulamalı olma şartı aranmaksızın, tüketim tesisiyle aynı ölçüm noktasında 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında kurulacak üretim tesislerine de aylık mahsuplaşma hükümleri uygulanacaktır. Aylık mahsuplaşma sisteminde bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücüne kadar üretim tesisi kurulmasına imkan tanınıyor olmakla birlikte mevcut yatırım maliyetleri ve elektrik fiyatları dikkate alındığında özellikle güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri için kişilerin aylık tüketimlerini karşılayacak büyüklükte üretim tesisi kurmasının yatırımın geri dönüş süresi açısından avantaj sağlayacağının hatırlatılmasında fayda görülmektedir.
  • Aylık mahsuplaşma sisteminde bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücüne kadar üretim tesisi kurulmasına imkan tanınıyor olmakla birlikte mevcut yatırım maliyetleri ve elektrik fiyatları dikkate alındığında özellikle güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri için kişilerin aylık tüketimlerini karşılayacak büyüklükte üretim tesisi kurmasının yatırımın geri dönüş süresi açısından avantaj sağlayacağının hatırlatılmasında fayda görülmektedir.
  • Aylık mahsuplaşma uygulanacak üretim ve tüketim tesislerine ilişkin sistem kullanım bedelleri 20/06/2019 tarihli ve 8666 sayılı Kurul Kararı ile belirlenmiştir. Buna göre, 11 inci maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkrası kapsamındaki üretim tesisleri için veriş yönlü sistem kullanım bedeli uygulanmayacaktır. Çekiş yönlü sistem kullanım bedellerinde ise tüketimin üretime eşit veya tüketimin üretimden düşük olduğu durumlar için % 50 indirim uygulanacak iken, tüketimin üretimi aşan kısmı için ise ilgili tüketici grubu için belirlenmiş çekiş yönlü tüketici dağıtım bedelinde herhangi bir indirim uygulanmayacaktır.

Duyurunun tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Write a comment:
*

Your email address will not be published.