GÜNDER Mesleki Bilgi ve Beceri Sınav ve Belgelendirme Merkezi (VOC Test Merkezi) Projesi GÜNDERMYM kapsamında, “Kalite Yönetim Temsilcisi” takım arkadaşı arıyor.

*ISO belgeleri bulunmayan ama bu kapsamda çalışma yapmaya istekli adayların da başvuruları dikkate alınacaktır.

Kalite Yönetim Temsilcisi:

Kuruluşun (GÜNDERMYM) kalite yönetim sisteminin işletilmesinden, güncellenmesinden, kuruluşun ve personelinin kalite sistemine uygun faaliyet göstermesini sağlamaktan ve bu sistemin kuruluş adına Kurum nezdinde temsil edilmesinden sorumlu olacaktır. Kuruluşun tüm kalite süreçlerine ve dokümanlarına hâkim olmalıdır.

Nitelikleri:

 • Üniversite mezunu olmak
 • TS EN ISO/IEC 17024 Standart Eğitimi almış olmak
 • MYK Sınav ve Belgelendirme Seminerine katılmış olmak
 • Mesleki Yeterlilik Kurumu, Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği hakkında bilgi sahibi olmak
 • İlgili Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilikler hakkında bilgi sahibi olmak
 • İletişim yeteneği yüksek
 • Görevleri:
  TS EN ISO/IEC 17024 standardı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği ve ilgili Ulusal Yeterliliklerde belirtilen şartlara uygun olarak çalışmalarını yürütmek,
 • Gizlilik, bağımsızlık ve tarafsızlık ilkesi doğrultusunda çalışmaları yürütmek,
 • Dokümantasyonun hazırlanmasını, kontrolünü, revizyonlarını, doğru anlaşılmasını ve uygulanmasını sağlamak ve takip etmek,
 • Düzeltici ve önleyici faaliyet çalışmalarının başlatılmasını ve takibini sağlamak,
 • Kalite kayıtlarının takibini yapmak,
 • Tespit edilen uygunsuzlukları gözden geçirmek, sebeplerini araştırmak ve uygunsuzlukların ortadan kaldırılmasını sağlamak,
 • Kalite sistemi dokümanlarının revizyonunu yapmak, yayınlamak ve iptal edilenleri kullanım noktalarından toplamak.
 • Dış kaynaklı dokümanları takip etmek, bunlarla ilgili faaliyetleri yerine getirmek,
 • GÜNDER MYM’ i TÜRKAK ve Mesleki Yeterlilik Kurumu nezdinde temsil etmek,
 • Ana doküman listesini güncel tutmak,
 • Bilgi depolanması ve korunması amacıyla gerekli alt yapının kurulmasını ve güvenliğini sağlamak,
 • GÜNDER MYM iç tetkik planını hazırlamak, Genel Müdür’e onaylattırmak,
 • Tetkik planının uygun ve eksiksiz yürütülmesini sağlamak, tetkik raporlarını kontrol ederek Genel Müdür’e sunmak,
 • Toplantı duyurularının ve raporlarının hazırlanarak dağıtımını yapmak,Eğitim planını hazırlamak veya hazırlanmasını sağlamak,
 • Eğitim taleplerini toplamak ve değerlendirilmesi için Genel Müdür’ e iletmek.
 • Eğitim kayıtlarını oluşturmak ve muhafaza etmek,
 • İtiraz ve şikayetlerin raporlanmasını sağlamak, üst yönetimi haberdar etmek.
 • Sorumluluğu altındaki faaliyetlerle ilgili bilgi akışını, kayıt, rapor ve yazışmaların kural ve talimatlarına uygun olarak düzenlenmesini, ilgili tüm belgelerin dosyalanıp saklanmasını ve gizliliğinin korunmasını sağlamak,
 • Planlı/plansız denetimleri gerçekleştirmek, denetimin gerçekleşmesi için gerekli faaliyetleri yapmak,
 • “Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantıları” nın koordinasyonunu sağlamak ve bu toplantılara katılmak.
 • “Müşteri memnuniyet anketleri” nin analizini yapmak.
 • Gelişmeleri izleyerek kalite politika ve hedeflerden sapmaların ölçülmesini ve değerlendirilmesini sağlamak, sonuçları Genel Müdüre raporlamak.
 • GÜNDER MYM’de uygulanan sistem ile ilgili her türlü değişikliği takip etmek ve uygulamak.

İlgilenen adayların gundermym@gunder.org.tr e-posta adresine CV’leri ve motivasyon mektupları ile birlikte başvurmaları rica olunur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.