Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali iş birliği kapsamında geliştirilen Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA-Instrument for Pre Accession)’nın “İstihdam, Eğitim, Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı” altında finanse edilen VOC Test-III Hibe Programı dahilinde yer alan, GÜNDER VOC-Test Merkezleri (GÜNDERMYM) projesi kapsamında Sınav Yapıcı ve Karar Verici pozisyonları için personel arayışı bulunmaktadır.

İş Açıklaması

Hakkımızda

Personel Belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla AB projesi kapsamında GÜNDERMYM olarak kurulacaktır.

Projenin Genel Amacı;

 1. Nitelikli ve sertifikalı işgücünün geliştirilmesi,
 2. Eğitim ve istihdam arasındaki bağın güçlendirilmesi,
 3. Yaygın ve gayri resmi öğrenmenin onaylanmasının teşvik edilmesi ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin güneş enerjisi sektörü kapsamında Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumunun kolaylaştırılması.

Karar Verici: Değerlendiriciler tarafından gerçekleştirilen ve puanlaması yapılmış sınavların ulusal yeterlilik şartlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceleyen, belgelendirme kararını (belge verme/vermeme, belge geri çekme, belgeyi askıya alma/askıdan indirme, belgenin kapsamını genişletme/daraltma) veren ve karar verme süreçlerinde görev aldığı ulusal yeterliliklerin değerlendirici ölçütlerini haiz olan kişidir.

 • TS EN ISO/IEC 17024 standardı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği ve ilgili Ulusal Yeterliliklerde belirtilen şartlara uygun olarak personel belgelendirme faaliyetlerini yürütmek,
 • Gizlilik, bağımsızlık ve tarafsızlık ilkesi doğrultusunda çalışmaları yürütmek,
 • Personel Belgelendirme Müdürü/idari personel tarafından hazırlanan, adayın ilgili belgeleri ve sınav kayıtlarını inceleyerek değerlendirmek ve belgelendirme ile ilgili olumlu veya olumsuz karar vermek,
 • Belgelendirme kararı aşamalarında zamanında ve doğru şekilde karar almak ve uygulamak,
 • Yeniden belgelendirme faaliyetlerini karara bağlamak,
 • Belgelendirilmiş adayların, belge kullanımlarına göre ortaya çıkabilecek olumsuz durumlarda belgelendirmenin askıya alınması veya iptalinin kararını vermek,
 • Belgelendirme ile ilgili Personel Belgelendirme Prosedürü’ nde belirtilen işlemlerle ilgili tarafsız olarak karar vermek.
 • Soru istatistiklerini değerlendirmek,
 • Sınav yapıcıların performansını değerlendirmek

Değerlendirici/Sınav Yapıcı: İlgili ulusal yeterlilikteki değerlendirici ölçütlerini karşılayan ve belgelendirme kuruluşu tarafından adayların teorik ve performans sınavlarını ulusal yeterliliklerde tanımlanan şartlar doğrultusunda gerçekleştirmek, ölçmek ve değerlendirmek üzere görevlendirilen kişidir.

 • Çalışmalarını, gizlilik, bağımsızlık ve tarafsızlık ilkesi doğrultusunda yürütmek,
 • İlgili Ulusal Yeterliliğe hakim olmak,
 • İlgili sınav metotları ve sınav dokümanları hakkında eksiksiz bilgiye sahip olmak,
 • Gizlilik ve tarafsızlık ilkesini tehlikeye sokmayacak şekilde, adayların cevap kağıtlarını puanlamak ve değerlendirmek,
 • Değerlendirme sonuçlarını Personel Belgelendirme Sorumlusu’na iletmek.
 • Uygulama sınavlarının ilgili Ulusal Yeterliliklere ve GÜNDER MYM talimatlarına uygun olarak gerçekleştirmek,
 • TS EN ISO/IEC 17024 standardı ve Mesleki Yeterlilik Kurumu, Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği ile uyumlu GÜNDER MYM tarafından hazırlanmış olan prosedür ve talimatlar çerçevesinde çalışmalarını yürütmek.

İstenen Uzmanlıklar

 • Üniversitelerin Makina Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Teknik Eğitim Fakültelerinin Tesisat Öğretmenliği ve Enerji Öğretmenliği bölümlerinden mezun ve en az üç (3) yıl fiilen güneş ısıl sistemleri alanında çalışmış olmak,
 • Meslek Yüksekokullarının İklimlendirme Soğutma, Yapı Tesisat, Doğalgaz ve Tesisatı, Gaz ve Tesisatı Teknolojileri bölümlerinden mezun olmuş tekniker olarak fiilen en az beş (5) yıl güneş ısıl sistemleri alanında çalışmış olmak,
 • Meslek Liseleri, Teknik Liseler veya Anadolu Teknik Liselerinde Yenilenebilir Enerji Teknolojileri veya Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme branşı öğretmeni olarak en az üç (3) yıl eğitim vermiş olmak,
 • Meslek yüksekokullarında veya üniversitelerde Yenilenebilir Enerji Teknolojileri veya İklimlendirme-Soğutma Teknolojileri alanı ile ilgili en az üç (3) yıl eğitim vermiş olmak,
 • Meslek liselerinin Enerji veya Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme bölüm mezunu olup güneş ısıl sistemleri alanında en az yedi (7) yıl tecrübeye sahip olmak.
 • Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Elektrik – Elektronik Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Teknik Eğitim Fakültelerinin Elektrik, Elektronik, Elektrik – Elektronik Öğretmenliği ve Enerji Öğretmenliği bölümlerinden mezun ve en az üç (3) yıl fiilen fotovoltaik güç sistemleri alanında çalışmış olmak,
 • Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Elektrik – Elektronik Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Teknik Eğitim Fakültelerinin Elektrik, Elektronik, Elektrik – Elektronik Öğretmenliği ve Enerji Öğretmenliği bölümlerinden mezun ve en az üç (3) yıl fiilen fotovoltaik güç sistemleri alanında eğitim vermiş olmak,
 • Meslek Yüksekokullarının, Elektrik – Elektronik, Enerji Sistemleri, Alternatif Enerji Kaynakları bölümlerinden mezun olmuş tekniker olarak fiilen en az beş (5) yıl fotovoltaik güç sistemleri alanında çalışmış olmak,
 • Meslek Liseleri, Teknik Liseler veya Anadolu Teknik Liselerinde Yenilenebilir Enerji Teknolojileri branşı öğretmeni olarak en az üç (3) yıl eğitim vermiş olmak,
 • Meslek yüksekokullarında veya üniversitelerde Elektrik – Elektronik ve Enerji alanı ile ilgili en az üç (3) yıl eğitim vermiş olmak,
 • Meslek liselerinin Yenilenebilir Enerji Teknolojileri bölümü mezunu olup fotovoltaik güç sistemleri alanında en az yedi (7) yıl tecrübeye sahip olmak,

Yukarıdaki kriterlerin en az birini sağlaması gerekmektedir.

İstenen Yetenekler

 • İlgili Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilikler hakkında bilgi sahibi ve tercihen MYK süreçlerine hâkim,
 • Organizasyon, sunum ve iletişim becerileri yüksek,
 • Analitik yönü kuvvetli, problem çözme yeteneğine sahip, öğrenme isteği olan,
 • MS Office programlarını etkin düzeyde kullanabilen,
 • Seyahat engeli bulunmayan.

Adaylar özgeçmişlerini gundermym@gunder.org.tr ve kalitemym@gunder.org.tr e-posta adreslerine iletebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.