GÜNDER, Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu – Türkiye Bölümü Olağan Genel Kurul toplantısı; 01 Şubat 2019, Cuma günü, saat 14.00 Tunus Caddesi No:7 Kavaklıdere Ankara adresinde bulunan Holiday Inn Ankara otelinde yapılacaktır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 22 Şubat 2019, Cuma günü yukarıdaki adreste saat 14.00 aşağıda belirtilen gündem dahilinde, çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Saygılarımızla,
GÜNDER Yönetim Kurulu

GÜNDEM
1. Yoklama ve Açılış
2. Saygı Duruşu
3. Genel Kurul Divan Kurulu’nun Seçimi
4. Genel Kurul tarafından Divan Kurulu’na Tutanakları İmza Atma Yetkisinin Verilmesi
5. Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi
6. Mali Raporların Okunması ve Müzakeresi
7. Denetim Raporunun Okunması ve Müzakeresi
8. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun Ayrı Ayrı İbra Edilmesi
9. Tüzük değişiklik taleplerinin görüşülmesi
10. 2019-2020 Çalışma Programının Okunması ve Müzakeresi
11. 2019-2020 Yılı Üyelik Aidatlarının Görüşülerek Onaylanması
12. 2019 Yılı Tahmini Bütçesinin Görüşülerek Onaylanması
13. 2019-2020 Dönemi Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin Seçimi
14. 2019-2020 Dönemi Denetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin Seçimi
15. Dilek ve Öneriler
16. Kapanış