GÜNDER Mesleki Bilgi ve Beceri Sınav ve Belgelendirme Merkezi (VOC Test Merkezi) Projesi GÜNDERMYM kapsamında, T.C. AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı ile sözleşme imzalandı. Ülkemizdeki güneş enerjisi sektörü istihdamına hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyoruz.

Güneş Enerjisi sektörünün ilk VOC TEST MERKEZİ olacak GÜNDER MYM kapsamında yapılacak faaliyetler şöyle:

 • Ulusal mesleki standartların ve/veya ulusal yeterliliklerin geliştirilmesi ve/veya revizyonu Ulusal mesleki standartları ve ulusal yeterliliklerin geliştirilmesi veya revizyonu için alan uzmanlarından oluşan teknik çalışma grupları oluşturmak,
 • İlgili mesleklerde iş analizi uygulamak üzere çalıştaylar gerçekleştirmek,
 • Ulusal yeterliliklerin kalite güvencesi sağlamak üzere pilot sınavlar uygulamak,
 • Ulusal yeterlilikler doğrultusunda pratik ve teorik sınav materyalleri hazırlamak,
 • TS EN ISO/IEC: 17024 standardı, UYS gereklilikleri ve MYK tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda sınav ve belgelendirmeye ilişkin finansal, beşeri ve teknik altyapılar oluşturulmak,
 • Akreditasyon ve yetkilendirme ile ilgili prosedürler geliştirilmek ve gerekli dokümantasyonu sağlayarak kalite güvence sistemi kurmak,
 • Sınav ve belgelendirme süreçlerinde görevlendirilecek personelin kapasitesini geliştirmek üzere UYS doğrultusunda eğitimler sağlanmak ve faaliyetler yürütmek (TS EN ISO/IEC: 17024 Standardı eğitimi dahil),
 • Kalite güvencesi sağlanmış bilgi teknolojisi yapıları, yazılım ve uygulamaları kurarak; ölçme, değerlendirme ve belgelendirme süreçleri için bilgi güvenliği mekanizmaları oluşturmak,
 • MYK ile ön yetkilendirme sözleşmesi imzalamak,
 • TÜRKAK veya Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamış akreditasyon kurumları tarafından akredite edilmek,
 • MYK tarafından sınav ve belgelendirme kuruluşu olarak yetkilendirilmek,
 • Diğer yetkilendirilmiş veya yetkilendirilecek belgelendirme kuruluşları ile bilgi ve deneyim paylaşımı yaparak sistemin sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak,
 • Projenin öngörülen diğer faaliyetleri ile uyumlu olacak şekilde, tamamlayıcı bir faaliyet olarak Ulusal Yeterlilik Sistemi, ulusal meslek standartları, ulusal yeterlilikler, sınav ve belgelendirme, MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi konularında kamu ve özel sektörde, STK’larda, eğitim sağlayıcılarda, bireylerde, ilgili paydaşlarda, vb. farkındalık yaratmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirmek.
 • Aynı proje teklifi içinde farklı illerde birden fazla VOC-Test Merkezi kurulması teşvik edilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.