IEA-PVPS
IEA Photovoltaic Power Systems Programme

IEA (Uluslararası Enerji Ajansı) bünyesinde, OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) çerçeve programlarının enerji konusundaki çalışmaları sürdürülmektedir. IEA-PVPS (Uluslararası Enerji Ajansı – Fotovoltaik Güç Sistemleri) birimi, 1993 yılında Uluslararası Enerji Ajansı’na bağlı olarak kurulmuş olan Fotovoltaik Güç Sistemleri araştırma ve geliştirme grubudur.

Toplam üye sayısı 28’dir. IEA-PVPS bünyesinde hâlihazırda 23 üye ülke bulunmaktadır. Ayrıca, Avrupa Fotovoltaik Sanayi Birliği (EPIA), Amerika Güneş Elektriği Birliği (SEPA), Amerika Güneş Enerjisi Sanayi Birliği (SEIA), Avrupa Komisyonu (EU) ve Uluslararası Bakır Birliği de IEA-PVPS’in üyesi kuruluşlardır.

IEA-PVPS Üyeleri

 • Almanya
 • Amerika Güneş Enerjisi Sanayi Birliği (SEIA)
 • Avustralya
 • Birleşik Krallık
 • Fransa
 • İspanya
 • İsviçre
 • Kanada
 • Norveç
 • Uluslararası Bakır Birliği
 • Amerika Birleşik Devletleri
 • Avrupa Fotovoltaik Sanayi Birliği (EPIA)
 • Avusturya
 • Çin
 • Güney Kore
 • İsrail
 • İtalya
 • Malezya
 • Portekiz
 • Amerika Güneş Elektriği Birliği (SEPA)
 • Avrupa Komisyonu (EU)
 • Belçika
 • Danimarka
 • Hollanda
 • İsveç
 • Japonya
 • Meksika
 • Türkiye

Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü (EÜ-GEE), Türkiye adına IEA-PVPS faaliyetlerini sürdürmekle görevlendirilmiş ve bu çalışmalarını UFTP altında sürdürmüştür. GÜNDER-UFTP birleşmesi sayesinde, Türkiye’nin Uluslararası Enerji Ajansı – Fotovoltaik Güç Sistemleri (IEA-PVPS) birimi temsilciliği faaliyetlerinin de GÜNDER çatısı altında yürütülmesi hedeflenmiştir.

IEA-PVPS’in temel hedefi dünya ölçeğinde fotovoltaik yöntemle güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretiminin sağlıklı bir şekilde yaygınlaşması için gerekli teknik, ekonomik ve sosyal bilgi paylaşımının ve uluslararası işbirliğinin sağlanmasıdır.

IEA-PVPS Çalışma Grubu Faaliyetleri

Devam eden iş paketleri

 • İş Paketi 1 – Stratejik FV analizi ve desteği
 • İş Paketi 8 – Çok büyük ölçekli fotovoltaik güç üretim sistemleri
 • İş Paketi 9 – Gelişmekte olan ülkeler için fotovoltaik çalışmaları
 • İş Paketi 11 – Mini şebeke melez fotovoltaik sistemleri
 • İş Paketi 12 – Fotovoltaik çevre sağlığı ve güvenliği
 • İş Paketi 13 – Fotovoltaik sistemlerin performans ve güvenirliği
 • İş Paketi 14 – Elektrik şebekesinden fotovoltaik sistemlerin yüksek miktarda kullanımı

Faaliyetleri tamamlanan çalışma grupları

 • İş Paketi 2 – FV güç sistemi ve alt sistemlerinin işletme performansı, bakım ve ölçeklendirilmesi (2008’de tamamlandı).
 • İş Paketi 3 – Şebekeden bağımsız ve ada uygulamalarında FV güç sistemlerinin kullanımı (2004’de tamamlandı).
 • İş Paketi 5 – Binaya entegre ve diğer dağıtık şebeke bağlantılı FV sistemler (2001’de tamamlandı).
 • İş Paketi 6 – Büyük ölçekli FV güç sistemlerinin tasarımı ve işletmesi (1997’de tamamlandı).
 • İş Paketi 7 – İnşa edilmiş çevrede FV güç sistemleri (2001’de tamamlandı).
 • İş Paketi 10 –Kent ölçekli FV uygulamaları (2009’da tamamlandı).