TOBB
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, yeni kanunda yer alan madde gereğince çalışmalarını tamamladığı Sektör Meclisleri’nin yönetimlerini oluşturdu ve oluşan meclislerde TOBB adına; akademik ve/veya uzman raportörlük yapmak ve sektör ile ilgili akademik çalışmalarda bulunmak, uluslararası sektörel dernek, kurum ve kuruluşlarla irtibat sağlamak, ulusal veya uluslararası toplantılara, seminerlere, fuarlara katılmak üzere Türkiye Sektör Meclisi akademik ve/veya uzman danışmanlar bulunacak.

Bu bağlamda kurulan İklimlendirme Meclisi üye olan GÜNDER ile hem toplumun tüm kesimlerini etkin bir şekilde bilinçlendirmek ve güneş enerjisinden yararlanılmasını yaygınlaştırmak, hem de sektörün sağlıklı gelişimi için oto kontrol mekanizmalarını da kurgulayarak üretimden uygulamaya tüm süreçlerde haksız rekabeti önleyici, kaliteyi artırıcı, güneş enerjisi sanayinin gelişiminde rol oynamak için bütünleşik çalışmalar içerisindedir.

Tobb logotr

ADRES
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 /ANKARA

TELEFON
+90 (312) 218 20 00

FAKS
+90 (312) 219 40 90

E-POSTA
info@tobb.org.tr

WEB
www.tobb.org.tr