EPDK’nın “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”te yaptığı değişiklik Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımladı. Buna göre, herhangi bir tedarikçinin portföyünde yer almayan öztüketim amacı ile kurulmuş yenilenebilir enerji santralleri, ihtiyaç fazlası elektrik üretimlerinin bedelini aylık olarak alabilecekler.

Yapılan değişikliğe göre, bir üretim tesisinin ve varsa barasına bağlı tüketim tesislerinin gerçekleştirmiş olduğu elektrik enerjisi tüketimine ilişkin olarak, ilgili ölçüm noktalarından yapılan çekişlerin herhangi bir tedarikçinin portföyünde yer almaması halinde, ilgili fatura dönemindeki bu üretim tesisine ait uzlaştırmaya ilişkin aylık toplam üretim miktarı düşüldükten sonraki aylık net çekiş miktarı da birinci fıkrada belirtilen ödeme yükümlülüğü oranı hesabında dikkate alınacak.

Otoprodüktör lisansı üretim lisansına dönüştürülen lisans sahibi tüzel kişilerin, söz konusu lisansları kapsamındaki üretim tesislerinin barasına bağlı olmaksızın nakil yoluyla beslenen kendilerine ait tüketim tesislerine sağladıkları elektrik enerjisi de ödeme yükümlülüğü oranı hesabında dikkate alınır.

İlgili yönetmeliğin tam metnine ulaşmak için buraya tıklayınız.

Write a comment:
*

Your email address will not be published.