GÜNDER Mesleki Bilgi ve Beceri Sınav ve Belgelendirme Merkezi (VOC Test Merkezi) Projesi GÜNDERMYM kapsamında,...
GÜNDER VOC-Test Merkezleri (GÜNDERMYM) Projesi Kapsamında, Fotovoltaik Güç Personeli Standartı Revizyonunun Görüşüldüğü İlk Çalıştay, Çevrimiçi...