Uygulamalı mesleki ve teknik eğitimler ile yenilenebilir enerji alanında toplam 500 kişinin mevcut iş imkanlarına erişiminin artırılmasını amaçlayan “Yenilenebilir Enerji Sektöründe Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluk Üyeleri için İstihdam Edilebilirliğin Artırılması Projesi” kapsamında, 40 kadrolu eğitici ve usta öğreticinin, çevrim içi eğitimleri, 25-29 Ocak 2021 tarihlerinde tamamlandı.

UNDP Türkiye’den yapılan basın açıklamasına göre, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye ve Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü (HBÖGM) ortaklığıyla hayata geçirilen, Kore Hükümeti tarafından finanse edilen proje kapsamında MEB onaylı “Fotovoltaik Güneş Panelleri Kurulumu ve Hibrit (Güneş-Rüzgar) Sisteme Entegrasyonu Eğitici Eğitimi”ne katılan kadrolu eğitici ve usta öğreticiler, özellikle güneş ve rüzgar enerjisi alanında gerekli teknik ve mesleki yetkinliklere sahip işgücünün oluşmasına katkıda bulunacak.

UNDP’nin Suriye Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Portfolyosu altında hayata geçen ve Kore Hükümeti tarafından finanse edilen “Yenilenebilir Enerji Sektöründe Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluk Üyeleri için İstihdam Edilebilirliğin Artırılması Projesi”, yenilenebilir enerji alanında eğitimli insan kaynağını oluşturmak ve sektördeki istihdam edilebilirliklerinin artırılması, sürdürülebilir kalkınma, yerel sosyo-ekonomik gelişim ve sosyal uyuma katkıda bulunmayı amaçlıyor. İlk etapta Bursa, Kocaeli, Konya illerinde 300 kişinin, daha sonra da Hatay ve Mersin illerinde 200 kişinin katılımıyla en az 500 geçici koruma altındaki Suriyeli ve ev sahibi topluluk üyesi uygulamalı mesleki ve teknik eğitimlerden yararlanacak. Öncelikle sektördeki vasıfsız iş gücünün eğitimine odaklanan mesleki eğitimlerde, katılımcılar özellikle güneş ve rüzgar enerjisi alanında yenilenebilir enerji üretimi yapan santral ve tesislerin mevcut ekipman ve sistemlerin kurulum ve bakım ve onarımı konusunda, yenilenebilir enerji alanında mesleki ve teknik beceriler edinecekler.

Proje kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile birlikte 5 ilde toplamda 500 kişiye yönelik olarak hayata geçecek mesleki ve teknik eğitimleri verecek kadrolu eğitici ve usta öğreticilerin eğitimine tamamlandı. 25-29 Ocak 2021 tarihlerinde COVID-19 önlemleri çerçevesinde çevrim içi olarak gerçekleşen “Fotovoltaik Güneş Panelleri Kurulumu ve Hibrit (Güneş-Rüzgar) Sisteme Entegrasyonu Eğitici Eğitimi”nde yenilenebilir enerji teknolojileri, elektrik-elektronik teknolojileri, endüstriyel otomasyon teknolojileri alanı öğretmenleri ve halk eğitim merkezleri eğiticilerinden oluşan 40 katılımcı, projenin ilerleyen aşamalarında kursiyerlere aktaracakları müfredat hakkında bilgi sahibi oldular. Ardından 16 Şubat tarihinde, eğiticilerin hizmet sunumunun geliştirilmesine destek vermek, kapsayıcı sınıf içi pratikler ve olanaklar nelerdir birlikte tartışmaya açmak ve karşılıklı bir öğrenme süreci işletmek amacıyla UNDP Suriye Portföyü Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sosyal İçerme Danışmanı Dr. İdil Ceylan tarafından çevrim içi “Kapsayıcı Sınıf İçi Pratikler Semineri” verildi.

Yenilenebilir enerjiye yönelimin çevresel, teknik ve ekonomik dayanakları, güneş enerjisi (FV) elektriğine giriş, doğru akım ve alternatif akımın temel esasları, fiziksel büyüklüklerin ölçülmesi, dönüştürücü ve invertör devreleri, FV santralinin elektriksel montajı, fotovoltaik sistem kurulum alanı ve konstrüksiyon, güneş panellerinin montajı, bakım ve onarımı, GES otomasyon takibi, hibrit sistemi kurulumu, iş sağlığı ve güvenliği konularını kapsayan eğitim programı toplam 20 saat olarak gerçekleşti. Yükleniciliğini Metosfer Enerji’den Lider Eğitici Dr. Levent Yalçın yaptığı eğitimler sırasında alanlarında uzmanlar Aykut Sağırkaya, Savaş Kuşçu ve Tevfik Akkaş tarafından, çevrim içi ortama uygun sunumlar ve görseller kullanıldı. Uygulamaya dönük fabrika gezisi, çatıya güneş enerjisi paneli kurulumu gibi aktiviteler ise, çevrim içi ortamda canlı olarak gerçekleştirilerek kamera ile eğitimlere uygulama örnekleri dahil edildi.

Kore Hükümeti tarafından finanse edilen ve yenilenebilir enerji alanında eğitimli insan kaynağını oluşturmak ve sektördeki istihdam potansiyelini desteklemek yoluyla sürdürülebilir kalkınma, yerel sosyo-ekonomik gelişim ve sosyal uyuma katkıda bulunmayı amaçlayan “Yenilenebilir Enerji Sektöründe Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluk Üyeleri için İstihdam Edilebilirliğin Artırılması Projesi” kapsamında geçici koruma altındaki Suriyeli ve ev sahibi topluluklardan 500 kursiyerin eğitimlerinin ise 2021 Şubat ayında başlaması planlanıyor.

Ayrıntılı bilgi için:

Dr. Faik Uyanık, UNDP Türkiye İletişim Koordinatörü, fuyanik@undp.org

Ruşen İnceoğlu, UNDP Suriye Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Programı İletişim Yöneticisi, rusen.inceoglu@undp.org

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.