Uluslararası Rekabetçiliğin Desteklenmesi (UR-GE) Projesi kapsamında “İhtiyaç Analizi Açılış Toplantısı” 8 Mart 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.