Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) modeline yönelik devam eden çalışmalar kapsamında enerji bürokrasisi, sivil toplum örgütleri ve enerji yatırımcıları 14 Temmuz 2016 günü Ankara’da düzenlenen bir toplantıda bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda, YEGM YEK Daire Başkanı Sabahattin Öz ve ekibinin sorumluluğu ve sunumu ile gerçekleştirilen toplantı ETKB Müsteşar Yardımcısı Abdullah Tancan tarafından yönetildi.

YEGM Genel Müdürü Dr. Oğuz Can ve ETKB Bakan Danışmanı Ömer Demirhan da toplantıya enerji yönetiminden katılan iki üst düzey isim oldu.

Toplantıya davet edilen yerli ve yabancı enerji yatırımcıları ve şirketlerinin yetkilileri de sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi sahibi olup, görüşlerini enerji yönetimi ile paylaşma imkanı buldu.

Sivil toplum ise toplantıda güneş enerjisi alanında Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER) , rüzgar enerjisi alanında ise Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından temsil edildi. ODTÜ-GÜNAM da toplantının katılımcıları arasında yer alan diğer bir kurum oldu.

Toplantıda enerji yönetimi tarafından, YEKA modeli kapsamında sürdürülen çalışmalar hakkında paylaşılan bilgilerin satır başları şu şekilde oldu;

  • Hazırlanan yönetmelik taslağı hem güneş hem rüzgar enerjisi için ana esasları belirtiyor. Her sektörün kendine ait özelliklerini içeren bilgiler ayrıca yayınlanacak.
  • Malzeme üretim tesisinin YEKA alanında veya yakınında olması zorunluluğu olmayacak.
  • YEKA için üretim yapacak tesislere 5. bölge yatırım teşvikleri uygulanacak.
  • YEKA bölgeleri için yapılacak üretimlerde güneş enerjisi için ingot ile wafer temelinden başlaması gerekecek.
  • Sadece üretim değil aynı zamanda Ar-Ge yatırım ve faaliyetleri de belirli ölçütlere göre denetlenecek ve performans kriterleri oluşturulacak.
  • YEKA bölgeleri için şu anda 1.500 MW’lık bağlantı görüşü hazır durumda. İlk aşamada sadece bu güç kadar ihale yapılacak.
  • İlk ihaleye malzeme üretim tesisi kuranlar katılabilecek. Daha sonraki ihalelere yerli olarak üretilen ürünleri kullanarak elektrik üretim tesisi kuranlar da katılabilecek.
  • YEKA ile ilgili kamulaştırma, parselasyon, imar ve ÇED süreçlerinin YEGM tarafından yapılıp tamamlanacak olması bu yatırımlara hız katacak.
  • Yönetmelik ve yarışma şartları ile ilgili geri dönüşler 25 Temmuz 2016 tarihinde alındığı takdirde, yönetmelik bu yılın Ağustos ayında yayınlanabilecek, Eylül ayında ise bu alanlara yönelik ihale tarihleri açıklanabilecek.
  • İhale süreçlerinde düşük maliyet, en kısa sürede üretime geçiş, yerli üretim oranının yüksekliği ve en ileri teknoloji transferi (Ar-Ge) olanağı sağlayacak projelere öncelik verilecek.

Haberin devamı

Write a comment:
*

Your email address will not be published.