2023 Eylül ayında toplam kurulu gücün 10.899 MW’ı güneş enerjisi santralleri tarafından oluşturuldu

2023 yılı Eylül ayı sonunda Türkiye’nin toplam kurulu güç değeri 105.661 MW olarak kaydedildi. Toplam kurulu gücün %10,3’lük kısmı (10.899 MW) güneş enerjisi santralleri tarafından oluşturuldu.

APLUS Enerji’den yapılan analize göre; 2023 yılı Ağustos ayı sonunda 105.339 MW olan toplam kurulu güç değeri 322,06 MW’lık artışla 2023 yılı Eylül ayı sonunda 105.661 MW olarak kaydedilmiştir. Toplam kurulu gücün %67,4’lük (71.230 MW) kısmını serbest üretim şirketleri oluştururken, EÜAŞ santrallerinin toplam kurulu güçteki payı %19,9 (21.025 MW) seviyesindedir[8]. Yap işlet devret santralleri %0,1’lik (116 MW), işletme hakkı devredilen santraller %3,1’lik (3,244 MW) bir orana sahiptir. Lisanssız santrallerin toplam kurulu güç içindeki payı da %9,5 (10.045 MW) olarak kaydedilmiştir.

2023 yılı Eylül ayı sonunda oluşan toplam kurulu gücün %24,0’lık kısmı (25.356 MW) doğal gaz ve LNG yakıt tipi santralleri ile karşılanırken, %22,0’lık kısmı (23.285 MW) barajlı hidrolik santraller tarafından karşılanmaktadır. Bu yakıt tiplerini %10,8’lik (11.440 MW) oran ile yerli kömür[9] santralleri ve %9,8’lik oran (10.374 MW) ile ithal kömür santralleri izlemektedir. Akarsu tipi hidrolik santraller %7,9’luk bir orana (8.310 MW) sahipken, rüzgâr santralleri toplam kurulu gücün %11,0’lık bir kısmını (11.602 MW) oluşturmaktadır[10]. Toplam kurulu gücün %10,3’lük kısmı (10.899 MW) güneş enerjisi santralleri, %1,6’lık kısmı (1.691 MW) jeotermal enerji santrallerinden oluşurken, %2,6’lık kısmı (2.704 MW) ise diğer termik santraller[11] tarafından oluşturulmaktadır.

[8] Kaynak olarak TEİAŞ tarafından yayımlanan 30 Eylül 2023 tarihli Genel Günlük İşletme Neticesi raporu kullanılmaktadır.

[9] Taş kömürü, linyit ve asfaltit santralleri yerli kömür santrali olarak sınıflandırılmaktadır.

[10] Akarsu tipi hidrolik santrallere lisanssız hidrolik santraller de dahildir.

[11] Fuel-oil, nafta, motorin, LPG, lisanssız termik, kojenerasyon ve biyokütle santralleri diğer termik santraller olarak sınıflandırılmaktadır.

Kaynak: APLUS Enerji / TENVA

What's your reaction?
0Cool0Upset0Love0Lol
to top