GÜNDERGİ

GÜNDERGİ
Güneş Enerjisi Sektörünün Dergisi

Güneş enerjisi sektörünün dergisi GÜNDERGİ, GÜNDER tarafından Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmakta ve yılda 4 sayı yayınlanmaktadır. Enerji sektörünün kamu, özel sektör, üniversite temsilcilerine ulaştırılan dergi, ulusal ve uluslararası fuarlarda dağıtılmaktadır.

GÜNDERGİSAYI 30

Depolamalı Yenilenebilir Enerji Özel Sayısı

GÜNDERGİ
Güneş Enerjisi Sektörünün Dergisi

İÇİNDEKİLER:

❂ RÖPORTAJ: ELİN Yönetim Kurulu Başkanı Arda YALI: Avrupa ve Amerika’da Fotovoltaik Modüllerin lider üreticisi ve güneş enerjisi çözümleri sağlayıcısı: ELİN

❂ Jonas Bergmiller, WIP Yenilenebilir Enerjiler “Etkinlikler ve Bilgi Transferi” Departmanı Genel Müdürü, EUPVSEC: “Amacımız araştırma, pazar ve endüstri arasında bir arayüz görevi görerek sürdürülebilir enerji geçişini hızlandırmak”

❂ KAPAK: Climate Balanced CEO Oğuz Tosun: "Gold Standard Depolamalı Yenilenebilir Enerji Projeleri İçin Karbon Finansmanı Kapısını Araladı"

❂ RÖPORTAJ:  Türkiye’nin güneş enerjisi istihdamına yön veren kilometre taşları, GÜNDERMYM ile tamamlanıyor

GÜNDERGİSAYI 29

Enerji Kooperatifleri Özel Sayısı

GÜNDERGİ
Güneş Enerjisi Sektörünün Dergisi

❂ Kapak: TÜRKİYE'DE' VE AVRUPA’DA YENİLENEBİLİR ENERJİ KOOPERATİF ÖRNEKLERİ

❂ GÜNDER’İN DE KATKI SUNDUĞU “CUMHURİYETİN 100. YILINDA TÜRKİYE ELEKTRİK TARİHİ KITABI” YAYIMLANDI

❂ TÜRKİYE’DE VE DÜNYA’DA 2023 SON ÇEYREĞE GİRERKEN SOLAR SEKTÖR ANALİZİ

❂ FOSİL KARBONDİOKSİT EMİSYONLARI 2023 YILINDA REKOR SEVİYELERE ULAŞTI

❂ NET SIFIR YOL HARITASINDA, GÜNEŞ ENERJİSİ KURULUMLARI VE ELEKTRİKLİ
OTOMOBİL SATIŞLARI BAŞROLDE YER ALIYOR

GÜNDERGİSAYI 28

IRENA Özel Sayı

GÜNDERGİ
Güneş Enerjisi Sektörünün Dergisi

RÖPORTAJ / INTERVIEW
❂ “Nitelikli ve Belgeli İşgücünün Sektörde Yer Alması Sayesinde Üretimde Verimlilik Artacak”/ “Inclusion Of Qualified and Certified Labor in The Industry Will Increase Efficiency In Production”
KONUK YAZAR / GUEST AUTHOR
❂ ABD’de FERC 2023 Kararı Neden Önemli / Why FERC Order 2023 is Important?
IRENA RÖPORTAJ KAPAK / COVER
❂ “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Verimli ve Güvenilir Entegrasyonu için Yeterli
Altyapı Hayati Öneme Sahip.” / “Adequate Infrastructure is Crucial for Enabling the Efficient and Reliable Integration of Renewable Energy Sources”
KONUK YAZAR / GUEST AUTHOR
❂ Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) / The Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)
EKOENERGY RÖPORTAJ / INTERVIEW
❂ “Bürokrasinin azaltılıp enerji dönüşümünün kolaylaştırılabileceği bir gerçek” / “There ıs no doubt that wıth less bureaucracy, energy transıtıon can be facilitated”
KONUK YAZAR / GUEST AUTHOR
❂ Is the 2050 Net Zero Emission Target Achievable? / 2050 Net Sıfır Emisyon Hedefi Mümkün mü?
RÖPORTAJ / INTERVIEW
❂ “Yenilenebilir Enerji Sektörü, Başarı ile Hizmet Sunmamızı Sağlayan Disiplini Bize Kazandırıyor” / “Renewable Energy Sector Provides Us with The Discipline That Enables To Provide Our Services Successfully”

GÜNDERGİSAYI 27

2023 Intersolar Avrupa Fuarı Özel Sayı

GÜNDERGİ
Güneş Enerjisi Sektörünün Dergisi

RÖPORTAJ / INTERVIEW
❂ Horst DUFNER, The smarter E Europe Başkanı: “Intersolar Avrupa Konferansı, kalıpların dışında düşünmek isteyen güneş enerjisi uzmanları için ideal bir organizasyondur” / Horst DUFNER, Head, The smarter E Europe: “The Intersolar Europe Conference is ideal for those solar experts who want to think outside the box”

RÖPORTAJ / INTERVIEW
❂ SolarPower Europe CEO’su Walburga Hemetsberger: “Misyonumuz, 2030 yılına kadar güneş enerjisini Avrupa’nın 1 numaralı enerji kaynağı yapmak” / “Our mission is to ensure solar becomes Europe’s leading energy source by 2030”
42 RAPOR / REPORTS

❂ IPCC: “Sera gazı emisyonlarını azaltmak ve iklim değişikliğine uyum sağlamak yenilenebilir enerji ile mümkün” / IPCC: “Renewable energy makes it possible to reduce greenhouse gas emissions and adapt to climate change”

GÜNDERGİSAYI 26

Afet Özel Sayı

GÜNDERGİ
Güneş Enerjisi Sektörünün Dergisi

KONUK YAZAR: Prof. Dr. Mehmet Eryılmaz: "AFET DİNAMİĞİNDEN KURTULUŞUN REÇETESİ: KINTSUKUROI KENTLER

RÖPORTAJ: Selen İNAL: “KADIN İSTİHDAMINI ARTIRMAK İÇİN ZİHNİYET DEĞİŞİMİNE İHTİYAÇ VAR

RÖPORTAJ: Seyran HATİPOĞLU: “TEMİZ ENERJİYE GEÇİŞTE FİNANS SEKTÖRÜ İLE REEL SEKTÖR DAYANIŞMA İÇİNDE OLMALI

RÖPORTAJ: Elif DÜŞMEZ TEK: "ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ İÇİN ORTAK BİR VİZYONA SAHIP OLMAK ÖNEM TAŞIYOR

ANALİZ: IEA: “ÖNÜMÜZDEKI 3 YIL, KÜRESEL ELEKTRIK ARZINDAN YENILENEBILIR VE NÜKLEER ENERJI SORUMLU OLACAK”

GÜNDERGİSAYI 25

İklim Politikaları Özel Sayısı

GÜNDERGİ
Güneş Enerjisi Sektörünün Dergisi

RÖPORTAJ: Prof. Dr. Aykut ÇOBAN: “İklim ve Enerji Politikası Konusunda Yerleşik, Hegemonik Ezberler var”

KONUK YAZAR Prof. Dr. Tayfun BÜKE: İklim Krizi ve Kentler

RÖPORTAJ: Başkent Üniversitesi Enerji Yöneticisi Ergin HABERAL: “Diğer üniversite ve yerel yönetimlere örnek teşkil etmenin haklı gururunu yaşamaktayız”

ANALİZ: Esen ERKAN YILDIZ: "Enerji Krizi ile Netleşen “Küresel Enerji Dönüşümü”, Finansmanda Netlik Kazanmıyor"

GÜNDERGİSAYI 24

EIF 2022 Özel Sayı

GÜNDERGİ
Güneş Enerjisi Sektörünün Dergisi

Domino Fuarcılık Başkanı / Chairman, Murat DİLEK: “DEĞİŞİMİN BİR PARÇASI OLUN: GELECEK, YENİLENEBİLİR ENERJİDE”

António Guterres, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri: DÜNYA’DAKİ YANGINA ÇARE,
YENİLENEBİLİR ENERJİ DEVRİMİ

SHURA: KÜRESEL ENERJİ KRİZİ, TEMİZ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KAYNAKLARIN ÖNEMİNİ BİR KEZ DAHA GÖSTERİYOR

GÜNDER, UFUK AVRUPA KAPSAMINDAKİ GÜNEŞ ENERJİSİ İLE TARIM PROJESİ SOLARHUB’IN PAYDAŞLARINDAN BİRİ OLDU

GÜNDERGİSAYI 23

EMBER Özel Röportaj

GÜNDERGİ
Güneş Enerjisi Sektörünün Dergisi

EMBER BÖLGE LİDERİ / REGIONAL LEAD UFUK ALPARSLAN:
“ENERJİ POLİTİKAMIZIN ZAMANIN RUHUYLA UYUMLU, YENİ BİR HİKAYEYE İHTİYACI VAR”

GÜNDER’İN YENİ YÖNETİM KURULU BELİRLENDİ

“ELEKTRİK KURULU GÜÇ VE ÜRETİMİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ PAYI ARTMALIDIR”

GÜNDER, GELECEĞE YATIRIM ÖDÜLLERİ- SİVİL TOPLUM 2021’DE PROJE KATEGORİSİNDE BİRİNCİLİK ÖDÜLÜNÜ KAZANDI

“GELECEK BİZİM GELECEĞİMİZDİR; YEŞİL ENERJİ İSE İNSAN İSTİKBALİNİN TEMİNATIDIR”

GÜNDERGİSAYI 22

Tarım Özel Sayısı

GÜNDERGİ
Güneş Enerjisi Sektörünün Dergisi

KONUK YAZAR / GUEST AUTHOR
❂ Ali Ekber Yıldırım / Guest Author Ali Ekber Yıldırım:
İklim Değişikliğinin Su, Tarım ve Gıdaya Etkileri / The Effects of Climate
Change on Water, Agriculture and Food
82 ÜYELERİMİZDEN / FROM OUR MEMBERS
94 RÖPORTAJ / INTERVIEW
❂ Av. Gökhan Candoğan - Küresel Amaçlara Ulaşabilmek İçin Düşük Karbon
Ekonomisine Geçmeliyiz / Atty. Gökhan Candoğan - To Achieve Global
Goals, We Must Move To A Low Carbon Economy

❂ Paris Anlaşması’nın Ev Ödevleri / The Paris Agreement Homework
❂ Glasgow’dan “Aşamalı Olarak Azaltma” Kararı Çıktı / Commitment to “Phase
Out” From Glasgow

GÜNDERGİSAYI 21

SolarBaba Özel Sayısı

GÜNDERGİ
Güneş Enerjisi Sektörünün Dergisi

❂ Solarbaba: “Güneş Yatırımlarının Motivasyonu İklim Krizi Olacak” / The Climate Crisis Will Be A
Motivation For Solar Power Investments
102 KONUK YAZAR / GUEST AUTHOR
❂ Türkiye Kömür ve Doğalgaz İthalatını Yılda 3 GW Güneş Enerjisi Kapasitesiyle Sıfırlayabilir / An
Annual Solar Energy Capacity of 3 GW in Turkey May Eliminate Coal and Natural Gas Imports
108 YAKIN PLAN / CLOSE SHOT
❂ IPCC: “Küresel ısınma insan kaynaklı ve daha önce görülmemiş bir seviyede” / IPCC: “Global
warming is caused by human activity and at an unprecedented level”

GÜNDERGİ ARŞİVİ

GÜNDERGİ Sayı 20

Ekosfer: “İklim krizinden çıkmak için enerjide tam dönüşüm şart”

GÜNDERGİ Sayı 18

ELEKTRİK PİYASALARININ YENİ KRALI: "GÜNDEŞ ENERJİSİ"

GÜNDERGİ Sayı 16

KORONAVİRÜS KRİZİ, ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ İÇİN BÜYÜK BİR FIRSAT OLABİLİR

GÜNDERGİ Sayı 14

TÜRKİYE’NİN GÜNEŞİ ÇATIDAN YÜKSELECEK!

GÜNDERGİ Sayı 12

DOSYA: "YENİLENEBİLİR ENERJİ KOOPERATİFLERİ"

GÜNDERGİ Sayı 19

IICEC: “Güneş, elektrik kurulu gücünde lider konuma gelecek!”

GÜNDERGİ Sayı 17

PANDEMİ SONRASI İYİLEŞME, “MİNİ YEKA” İLE SAĞLANACAK

GÜNDERGİ Sayı 15

Güneş Sektörü Mini-YEKA'ya Hazırlanıyor!

GÜNDERGİ Sayı 13

DOSYA: "TEKNOLOJİNİN PARLAYAN YILDIZI: GÜNEŞ ENERJİSİ"

GÜNDERGİ Arşiv
(Sayılar 1-11)

GÜNDERGİ'NİN 2018 YILI KASIM AYI ÖNCESİNDEKİ, ESKİ YÖNETİM VE YAYIN KURULU İLE HAZIRLANAN SAYILARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Yenilenebilir Enerji
Çünkü

“TEK BİR DÜNYAMIZ VAR"

KÜNYE

İmtiyaz Sahibi • Publisher on behalf of GÜNDER ULUSLARARASI GÜNEŞ ENERJİSİ DERNEĞİ TÜRKİYE BÖLÜMÜ (GÜNDER) adına

Kutay KALELİ / Başkan

Sorumlu Yazı İş. Müd. • Managing Editor

Esen ERKAN YILDIZ

info@gunder.org.tr

Yayın Yön. & Editör • Editor in Chief

Esen ERKAN YILDIZ

iletisim@gunder.org.tr

Akademik Editör • Academic Editor

Prof. Dr. Bülent YEŞİLATA

Yayın İdare Merkezi • Place of Management

Via Green İş Merkezi B Blok No: 35, Ankara

Tel-Faks: +90 312 4181887

Tasarım • Design

Kasım HALİS

Reklam Rezervasyon • Advertising

Tel: +90 312 418 18 87

Yayın Türü • Type of Journal

YAYGIN SÜRELİ YAYIN / TÜM TÜRKİYE’DE

3 AYLIK

TÜRKÇE & İNGİLİZCE

ISSN No: 2147-4907

GÜNDERGİ'de Neler Var?

Yeşil Enerji'nin Tüm Renkleri...

 • Güneş
 • Solar
 • Fotovoltaik (FV)
 • Yenilenebilir Enerji
 • İklim Krizi
 • Teknoloji
 • Dosya
 • Rapor
 • Konuk Yazar
 • Analiz
 • Editörün Seçtikleri
 • Ekonomi
 • Enerji Takvimi
 • Enerji Verimliliği
 • Yeşil Ulaşım
 • Sürdürülebilirlik
 • Enerji Dönüşümü
 • Firmalar
 • Görüş
 • Haber
 • Çevre Politikaları
 • Mevzuat
 • Röportaj
 • Sivil Toplum
 • GÜNDER Medya
 • GÜNDER’den Haberler
 • GÜNDER Üyeleri
 • Atık Yönetimi
 • Sıfır Atık
 • Enerji Depolama
 • ….
to top