GÜNDERGİ Temmuz-Ağustos-Eylül 2022-İçindekiler:
3 SUNUŞ / FOREWORD
6 KISA-KISA / BRIEF ARTICLES
16 RAPOR / REPORT
❂ KPMG ve Enerji IQ’nun Türkiye’nin 2021 enerji piyasası karnesini yansıtan raporu yayımlandı / KPMG and Energy IQ’s joint report revealing Turkey’s 2021 energy market performance scorecard published
22 RAPOR / REPORT
❂ SHURA ‘Yeşil Yeni Düzen Bağlamında Türkiye’de Enerji Dönüşümünün
Finansmanı’ Raporu: Türkiye’nin Yatırım İhtiyacı 135 Milyar Dolar / SHURA ’Financing the Energy Transition in Turkey within the Context of the Green New Deal’ Report: Turkey needs USD 135 Billion in Investments
28 KISA-KISA / BRIEF ARTICLES
40 KONUK YAZAR / GUEST AUTHOR
❂ Kurulu Güçte Bileşik Ortalama Büyüme Oranı (CAGR) düşüyor / The
Compound Annual Growth Rate (CAGR) in Installed Capacity is dropping
130 RÖPORTAJ / INTERVIEW
❂ CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan: “Gelecek Bizim Geleceğimizdir; Yeşil Enerji İse İnsan İstikbalinin Teminatıdır” / CW Enerji Chaırman
Of The Board Tarık Sarvan: “Future Is Our Future; Green Energy Is The
Guarantee Of Human Future”
48 GÜNDER’DEN / FROM GÜNDER
66 KONUK YAZAR / GUEST AUTHOR
❂ Av. Çiğdem Ş. Dilek • Enerji Sektöründe Birleşme Ve Devralmalar / Av. Çiğdem Ş. Dilek • Mergers And Acquısıtıons In The Energy Sector
72 MEVZUAT / LEGISLATION
90 ÜYELERİMİZDEN / FROM OUR MEMBERS
110 ANALİZ / ANALYSIS
❂ Güneş ve rüzgar enerjisi, geçen yıl ilk kez dünya elektriğinin yüzde 10’unu sağladı / Solar and wind power generated 10 percent of the world’s electricity for the first time last year
156 KONUK YAZAR / GUEST AUTHOR
❂ Burak Sahinkara • Güneş Enerji Santrallerinde Kullanılan Sensörler / The Sensor that used in Solar Power Plant
164 SYNERGY / SYNERGY
❂ Barış Sanlı • Enerji Dönüşümü İçin Teknolojiler Hazır Mı? / Barış Sanlı • Is the Technology Ready for the Energy Transition?
❂ Yaren Öztürk • G-7 Zirvesinden İklim ve Enerji Notları / Yaren Öztürk • Notes on Energy and Climate from The G-7 Summit
❂ Sarper Göksal • Geleceğin Temiz ve Yeşil Teknolojisi: Uçurtma Enerjisi / Sarper Göksal • Clean and Green Technology of the Future: Kite Energy
❂ Büşra Öztürk • Enerji Endüstrisinde Yapay Zekanın Rolü / Büşra Öztürk • The Role of Artificial Intelligence in the Energy Industry
❂ Erkin Sancarbaba • Kamu ve Özel Sektör İçin Sürdürülebilirlik Yol Haritası / Erkin Sancarbaba • A Sustainability Roadmap for the Public and Private Sectors
182 GÜNDER MEDYA / GÜNDER MEDIA
185 GÜNEŞ TAKVİMİ / SOLAR CALENDAR