2023 Kasım ayında toplam kurulu gücün %10,6’lık kısmı (11.268 MW) güneş enerjisi santralleri tarafından oluşturuldu

2023 Kasım ayında toplam kurulu gücün %10,6’lık kısmı (11.268 MW) güneş enerjisi santralleri tarafından oluşturuldu. 2023 yılı Ekim ayı sonunda 105.927 MW olan toplam kurulu güç değeri 143,89 MW’lık artışla 2023 yılı Kasım ayı sonunda 106.071 MW olarak kaydedildi.

APLUS Enerji’den yapılan analize göre; 2023 yılı Kasım ayı sonunda oluşan toplam kurulu gücün %23,9’luk kısmı (25.354 MW) doğal gaz ve LNG yakıt tipi santralleri ile karşılanırken, %22,0’lık kısmı (23.285 MW) barajlı hidrolik santraller tarafından karşılanmaktadır. Bu yakıt tiplerini %10,8’lik (11.440 MW) oran ile yerli kömür santralleri ve %9,8’lik oran (10.374 MW) ile ithal kömür santralleri izlemektedir. Akarsu tipi hidrolik santraller %7,8’lik bir orana (8.311 MW) sahipken, rüzgâr santralleri toplam kurulu gücün %11,0’lık bir kısmını (11.643 MW) oluşturmaktadır. Toplam kurulu gücün %10,6’lık kısmı (11.268 MW) güneş enerjisi santralleri, %1,6’lık kısmı (1.691 MW) jeotermal enerji santrallerinden oluşurken, %2,5’lik kısmı (2.704 MW) ise diğer termik santraller tarafından oluşturulmaktadır.

2023 Kasım ayında gerçekleşen elektrik üretimi kaynak bakımından incelendiğinde ise, 2023 Kasım ayında toplam üretimin %18,1’inin doğal gaz ve LNG santralleri tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir. Barajlı hidroelektrik santraller, ilgili ayda toplam üretimin %12,5’ini karşılarken, akarsu tipi hidroelektrik santraller ise %3,8 oranıyla üretime katkıda bulunmuştur. İthal kömür santralleri Kasım ayında toplam üretimin %25,9’unu karşılarken, yerli kömür santralleri ise %15,3 oranında katkı sağlamıştır. Yenilenebilir enerji santrallerinden rüzgâr enerjisi santralleri toplam üretime %12,9 jeotermal ve güneş enerjisi santralleri ise toplam %8,4 oranında katkıda bulunmuştur. Diğer termik santrallerin üretimdeki payı ise %3,2 olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılı Kasım ayı içerisinde toplam 25,118 GWh olan elektrik talebi, 2023 yılı Kasım ayında bir önceki yıla göre %3,11 oranında artış göstererek, 25,899 GWh değerine ulaşmıştır. 2022 yılı Kasım ayında 34,598 MWh olarak ölçülen saatlik ortalama talep, 2023 yılı Kasım ayında 35.972 MWh olarak gerçekleşmiştir.

Kaynak: APLUS Enerji / TENVA

Photo by American Public Power Association on Unsplash

What's your reaction?
0Cool0Upset0Love0Lol
to top