2023 Temmuz ayında toplam kurulu gücün 10.352 MW’ı güneş enerjisi santralleri tarafından oluşturuldu

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından yayımlanan üretim verilerine göre, 2023 Temmuz ayında toplam kurulu gücün 10.352 MW’ı güneş enerjisi santralleri tarafından oluşturuldu. APlus Enerji tarafından hazırlanan Temmuz 2023 Analizi yayında!

2023 yılı Haziran ayı sonunda 104.903 MW olan toplam kurulu güç değeri 162,91 MW’lık artışla 2023 yılı Temmuz ayı sonunda 105.066 MW olarak kaydedilmiştir. 2023 Yılı Haziran ayında gerçekleşen toplam 24.549 GWh elektrik üretiminin %78,37’si serbest üretim şirketleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Serbest üretim şirketlerinin üretimdeki payı, bir önceki aya göre 2,17 puan düşüş, geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre ise 1,81 puan artış göstermiştir. TEİAŞ tarafından yayımlanan üretim verilerine göre, 2023 Temmuz ayında termik santrallerin gerçekleşen toplam üretimdeki payı %59,65 olarak kaydedilmiştir. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektrik üretiminin payı ise %40,35 olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılı Temmuz ayı içerisinde toplam 29,171 GWh olan elektrik talebi, 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki yıla göre %7,31 oranında artış göstererek, 31,303 GWh değerine ulaşmıştır . 2022 yılı Temmuz ayında 38.457 MWh olarak ölçülen saatlik ortalama talep, 2023 yılı Temmuz ayında 42.075 MWh olarak gerçekleşmiştir. Toplam kurulu gücün %67,7’lik (71.104 MW) kısmını serbest üretim şirketleri oluştururken, EÜAŞ santrallerinin toplam kurulu güçteki payı %20,0 (21.025 MW) seviyesindedir . Yap işlet devret santralleri %0,1’lik (116 MW), işletme hakkı devredilen santraller %3,1’lik (3,244 MW) bir orana sahiptir. Lisanssız santrallerin toplam kurulu güç içindeki payı da %9,1 (9.577 MW) olarak kaydedilmiştir.

APLUS Enerji-Temmuz 2023 Analizi2023 yılı Temmuz ayı sonunda oluşan toplam kurulu gücün %24,1’lik kısmı (25.362 MW) doğal gaz ve LNG yakıt tipi santralleri ile karşılanırken, %22,2’lik kısmı (23.282 MW) barajlı hidrolik santraller tarafından karşılanmaktadır. Bu yakıt tiplerini %10,9’luk (11.441 MW) oran ile yerli kömür santralleri ve %9,9’luk oran (10.374 MW) ile ithal kömür santralleri izlemektedir. Akarsu tipi hidrolik santraller %7,9’luk bir orana (8.310 MW) sahipken, rüzgâr santralleri toplam kurulu gücün %11,0’lık bir kısmını (11.569 MW) oluşturmaktadır . Toplam kurulu gücün %9,9’luk kısmı (10.352 MW) güneş enerjisi santralleri, %1,6’lık kısmı (1.691 MW) jeotermal enerji santrallerinden oluşurken, %2,6’lık kısmı (2.685 MW) ise diğer termik santraller tarafından oluşturulmaktadır.

Gerçekleşen elektrik üretimi kaynak bakımından incelendiğinde ise, 2023 Temmuz ayında toplam üretimin %21,2’sinin doğal gaz ve LNG santralleri tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir. Barajlı hidroelektrik santraller, ilgili ayda toplam üretimin %15,7’sini karşılarken, akarsu tipi hidroelektrik santraller ise %5,2 oranıyla üretime katkıda bulunmuştur. İthal kömür santralleri Temmuz ayında toplam üretimin %22,6’sını karşılarken, yerli kömür santralleri ise %13,3 oranında katkı sağlamıştır. Yenilenebilir enerji santrallerinden rüzgâr enerjisi santralleri toplam üretime %9,9 jeotermal ve güneş enerjisi santralleri ise toplam %9,6 oranında katkıda bulunmuştur. Diğer termik santrallerin üretimdeki payı ise %2,6 olarak gerçekleşmiştir.

Kaynak: TENVA

What's your reaction?
1Cool0Upset0Love0Lol
to top