2024 Ocak ayında toplam kurulu gücün %11,0’lık kısmı (11.829 MW) güneş enerjisi santralleri tarafından oluşturuldu

2023 yılı Aralık ayı sonunda 107.050 MW olan toplam kurulu güç değeri 208,42 MW’lık artışla 2024 yılı Ocak ayı sonunda 107.259 MW olarak kaydedildi. TEİAŞ tarafından yayımlanan üretim verilerine göre, 2024 Ocak ayında termik santrallerin gerçekleşen toplam üretimdeki payı %50,61 olarak kaydedilmiştir. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektrik üretiminin payı ise %49,39 olarak gerçekleşti. 

Aplus Enerji tarafından hazırlanan analizde, 2024 yılı Ocak ayı sonunda oluşan toplam kurulu gücün %23,7’lik kısmı (25.397 MW) doğal gaz ve LNG yakıt tipi santralleri ile karşılanırken, %22,0’lık kısmı (23.650 MW) barajlı hidrolik santraller tarafından karşılandı. Bu yakıt tiplerini %10,7’lik (11.440 MW) oran ile yerli kömür santralleri ve %9,7’lik oran (10.374 MW) ile ithal kömür santralleri izledi. Akarsu tipi hidrolik santraller %7,8’lik bir orana (8.320 MW) sahipken, rüzgâr santralleri toplam kurulu gücün %11,1’lik bir kısmını (11.886 MW) oluşturdu. Toplam kurulu gücün %11,0’lık kısmı (11.829 MW) güneş enerjisi santralleri, %1,6’lık kısmı (1.691 MW) jeotermal enerji santrallerinden oluşurken %2,5’lik kısmı (2.671 MW) ise diğer termik santraller tarafından oluşturuldu.

Toplam kurulu gücün %66,9’luk (71.706 MW) kısmını serbest üretim şirketleri oluştururken, EÜAŞ santrallerinin toplam kurulu güçteki payı %19,9 (21.391 MW) seviyesindedir. Yap işlet devret santralleri %0,1’lik (116 MW), işletme hakkı devredilen santraller %3,0’lık (3,190 MW) bir orana sahiptir. Lisanssız santrallerin toplam kurulu güç içindeki payı da %10,1 (10.856 MW) olarak kaydedildi.

Kaynak: Aplus Enerji /TENVA

What's your reaction?
0Cool0Upset0Love0Lol
to top