Afet bölgesindeki lisanssız elektrik üretim tesislerine 31 Ağustos 2024’e kadar bazı yaptırımlar uygulanmayacak

EPDK, 22 Ağustos 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kurul Kararı ile 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle olağanüstü hal ve/veya afet bölgesi ilan edilen şehirlerdeki lisanssız elektrik üretim tesisleriyle ilişkilendirilen orta hasarlı ve ağır hasarlı yapılar ile yıkılmış ve yıkılacak yapılar için 09 Mayıs 2023 tarihinden itibaren 31 Ağustos 2024 tarihine kadar, Yönetmelikte yer alan bazı yaptırım hükümlerinin uygulanmayacağını duyurdu.

Muafiyetin geçerli olduğu Madde 28 ve fıkra hükümleri şu şekilde:
➡(8) (Değişik:RG-9/5/2021-31479) Kabulü tamamlanarak işletmeye alınan üretim tesislerine ilişkin olarak; üretim tesisi ile ilişkilendirilen tüketim tesisi veya tesislerinden herhangi biri için tüketim için yapılan anlaşma veya sözleşmenin geçersiz hale gelmesi ve/veya söz konusu tüketim tesisleri için başvuruya esas bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünün düşmesi halinde, ilgili (Değişik ibare:RG-11/8/2022-31920) döneme ilişkin üretilen enerjinin görevli tedarik şirketi tarafından üretilerek sisteme verilmiş olduğu kabul edilerek bu enerji ile ilgili olarak piyasa işletmecisi ve görevli tedarik şirketi tarafından herhangi bir ödeme yapılmaz ve bu kapsamda sisteme verilen enerji #YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate alınır.
➡(9) (Değişik:RG-31/10/2021-31645) Kabulü tamamlanarak işletmeye alınan üretim tesislerine ilişkin olarak; üretim tesisi ile ilişkilendirilen tüketim tesisi veya tesislerinde mücbir sebep halleri hariç elektrik tüketimi olmaması halinde, ilgili aya ilişkin üretilen enerjinin görevli tedarik şirketi tarafından üretilerek sisteme verilmiş olduğu kabul edilerek bu enerji ile ilgili olarak piyasa işletmecisi ve görevli tedarik şirketi tarafından herhangi bir ödeme yapılmaz ve bu kapsamda sisteme verilen enerji YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate alınır.

Kurul kararına buradan ulaşabilirsiniz.

What's your reaction?
0Cool0Upset0Love0Lol
to top