Depolamalı RES ve GES’lerde teminatlar 30 gün içinde yatırılacak

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 13 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, depolamalı elektrik üretim tesisi önlisans başvurularında teminat sunulmasına ilişkin yükümlülükleri kapsayan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğine geçici madde eklendi.

Geçici madde kapsamında, 30 Haziran 2023 tarihine kadar yapılan önlisans başvurularından henüz bağlantı görüşü oluşturulmamış başvuruların teminat sunma yükümlülüklerine ilişkin olarak, TEİAŞ tarafından olumlu bağlantı görüşü oluşturulan başvurular için teminat sunma yükümlülüğünün, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yapılan bildirimin şirkete tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde yerine getirilmesi gerekiyor. Söz konusu süre içerisinde yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde önlisans başvurusu Kurul kararı ile reddedilecek.

Ayrıca, Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Elektrik Şebeke Yönetmeliği’nin bazı maddelerinde değişikliğe gidildi.

–– Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik için buraya tıklayınız.
–– Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik için buraya tıklayınız.

What's your reaction?
0Cool0Upset0Love0Lol
to top