Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinde, imar planı onay yazısı sunma yükümlülüğüne yönelik değişiklik yapıldı.

30/12/2014 tarihli ve 29221 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinin EK-2.A’sının “B. BELGELER VE HESAPLAR” bölümünün 2 numaralı satırının “AÇIKLAMALAR” sütunu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İmar planı yapmaya yetkili idare(ler)den alınmış, tesisin kurulacağı alanın imar mevzuatına uygun olduğuna dair yazı sunulmalıdır.

Tesis yerine ilişkin imar işlemlerinin devam ettiğini ancak sonuçlandırılamadığını belirten bir yazının imar planı yapmaya yetkili idare(ler)den alınması durumunda, Tesis Yeri Uygunluk Belgesi tesis kabulüne kadar temin edilmelidir.

MES’ler için lisansında belirtilen tüm bağlantı noktaları için ilgili kurumdan alınmış Tesis Yeri Uygunluk Belgesi sunulmalıdır.”

Yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.

What's your reaction?
0Cool0Upset0Love0Lol
to top