Enerji sektöründe verimliliği teşvik etmek amacıyla yeni hibe programları açıklandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 22 Eylül 2023 tarihli duyurusunda, Enerji Verimliliği Hibe Destekleri Hakkında Uygulama Usul ve Esasların yürürlüğe girdiğini duyurdu. 

Enerji sektöründe verimliliği teşvik etmek amacıyla yeni hibe programlarını içeren Usul ve Esaslar ile verimlilik artırıcı projeler ve gönüllü anlaşmaların hibe şeklinde desteklenmesi için başvuru, değerlendirme, izleme ve destek uygulamalarına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amaçlanıyor.

  • Ticaret ve/veya sanayi odasına bağlı olarak her türlü mal üretimi yapan ve imalat sektöründe faaliyet gösteren, son üç yıla ait yıllık toplam enerji tüketimlerinin ortalaması beş yüz TEP ve üzeri olan,
  • Bina ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren, toplam inşaat alanı yirmi bin metrekare veya son üç yıla ait yıllık toplam enerji tüketimlerinin ortalaması beş yüz TEP ve üzerinde olan,
  • Tarım sektöründe faaliyet gösteren, gerçek veya tüzel kişilerin yaptığı başvurular ile değerlendirme, izleme ve destek uygulamalarına ilişkin usul ve esaslar kapsanıyor.

Asıl faaliyet alanı elektrik üretimi olan elektrik üretim lisansına sahip tüzel kişiler, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları bu Usul ve Esasların kapsamı dışında yer alıyor.

Enerji Verimliliği Hibe Destekleri Hakkında Uygulama Usul ve Esasları için buraya tıklayınız.

What's your reaction?
0Cool0Upset0Love0Lol
to top