Gözetimli malların ithalatında, 24 Kasım 2023 önce ödemesi yapılan ithalat işlemlerine muafiyet getirildi

İthalatta gözetim ve korunma önlemi uygulamaları kapsamında hesaplanan katma değer vergisinin indirim hakkının kaldırılmasına dair 23 Kasım 2023 tarihli ve 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Karara geçici madde eklenerek 24 Kasım 2023 önce ödemesi yapılan ithalat işlemlerine muafiyet getirildi.

İthalatta gözetim ve korunma önlemi uygulamaları kapsamında hesaplanan katma değer vergisinin indirim hakkının kaldırılmasına dair Kararda değişiklik yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 36 ncı maddesi gereğince karar verildi.

Resmî Gazete’nin 28 Aralık 2023 tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile bedeli 24 Kasım 2023 tarihinden önce bankacılık sistemi üzerinden ödendiği belgelenen malların 1 Nisan 2024 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ithal edilmesi halinde Türkiye’ye giriş yaptığı ithalat işlemlerinde katma değer vergisinin indirim hakkının kaldırılması düzenlemesi uygulanmayacak.

Karara buradan ulaşabilirsiniz.

What's your reaction?
0Cool0Upset0Love0Lol
to top