İthalatta gözetim ve korunma önlemi uygulamaları kapsamındaki KDV indirim hakkı kaldırıldı

Resmî Gazete’nin 24 Kasım 2023 tarihli sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ithalatta gözetim uygulamasına tabi mallara ilişkin gümrük beyannamelerinde beyan edilen ve tevsik edilemeyen tutarlar ile bu tutarlar nedeniyle doğan ve KDV matrahına dahil edilen her türlü vergi, resim harç ve paylar dolayısıyla ödenen KDV indirim hakkı kaldırıldı.

İthalatta korunma önlemi olarak uygulanan gümrük vergisi veya ek mali mükellefiyetler, ithalatta haksız rekabetin önlenmesi amacıyla uygulanan dampinge karşı vergi ve telafi edici vergiler ile bu tutarlar nedeniyle doğan ve KDV matrahına dahil edilen her türlü vergi, resim harç ve paylar dolayısıyla ödenen KDV indirim hakkının da kaldırılması uygun bulundu.

Karara buradan ulaşabilirsiniz.

What's your reaction?
0Cool0Upset0Love0Lol
to top