İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğde düzenleme yapıldı

Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’nin 19 Mart 2024 tarihli sayısında yayımlanan tebliğ ile İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararın 11 inci maddesi çerçevesinde düzenleme yapıldı.

Tebliğe göre, Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti, Malezya, Tayland Krallığı, Hırvatistan Cumhuriyeti, Ürdün Haşimi Krallığı menşeli/çıkışlı 8541.43.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “Bir modül halinde birleştirilmiş veya panolarda düzenlenmiş fotovoltaik hücreler” ithalatının aşağıda yer alan tabloda gösterildiği üzere, 15/9/2023 tarihli ve 32310 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/26) ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli ithalatta diğer firmalar için uygulanan dampinge karşı önlem tutarında teminata bağlanmasına karar verildi.

Tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.

What's your reaction?
0Cool0Upset0Love0Lol
to top