Lisanssız yönetmeliği güncellendi

Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin dokuz ayrı maddesinde değişiklik yapılırken, yönetmeliğe bir de geçici madde eklendi.

Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan düzenlemenin taslak çalışması Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 18 Mart 2024 tarihine kamuoyu görüşüne açılmıştı.

Bununla birlikte taslak çalışmada yer almayan Bağlantı esasları başlıklı 7’inci, Başvuruların alınması başlıklı 10’uncu ve Teknik değerlendirme sonucunda bağlantı görüşü oluşturulması ve bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu düzenlenmesi başlıklı 16’ıncı maddelerde de değişiklikler yapıldı.

16’ıncı maddedeki değişiklik ile rüzgar enerjisine dayalı lisanssız proje başvurularında, teknik etkileşim izninin olumsuz sonuçlanması durumunda başvuru sahibine saha değişikliği veya revizyonu için başvuru yapma hakkı düzenlendi.

Bağlantı anlaşması başvurusu başlıklı 17’inci maddede Taslak düzenlemede bağlantı anlaşması çağrı mektubu onaylatılması için taslak düzenlemede 360 gün olarak öngörülen süre bir yıl olarak değiştirildi.

Üretim tesislerinin işletmeye girmesi ve sistem kullanımı 19’uncu maddenin 10 MW üstü kurulumlar için, ilk defa taslak düzenlemede yer alan kısmi kabul işlemine olanak sağlayan fıkrasına da taslak düzenlemeye göre eklemeler yapıldı.

Buna göre projenin kabulü yapılan kısmının dışında kalan bölüm, süresi içinde yapılamazsa bağlantı anlaşmasında kabulü yapılan kısım esas alınarak güncelleme yapılacak.

Bununla birlikte aynı maddeye eklenen bir diğer fıkra ile kabulü yapılarak işletmeye alınan tesislerin, ticari faaliyete başladığı tarihi izleyen bir ay içerisinde sistem kullanım anlaşması imzalanmaması halinde şebekeden ayrılma işlemleri yapılıncaya kadar ürettikleri elektrik YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak kabul edilecek.

Düzenlemenin “İhtiyaç fazlası enerjinin değerlendirilmesi” başlıklı 24’üncü maddesinde yapılan değişiklik ile kojenerasyon tesisi bulunan işletmelerin lisanssız tesislerinde üretilen ihtiyaç fazlası elektriğin saatlik yerine aylık mahsuplaşma uygulanacağı belirlendi.

Ayrıca Aylık mahsuplaşma uygulanması başlıklı 26’ıncı maddede yapılan değişiklik ile de lisanslı üretim santrali olan işletmelerin, farklı ölçüm noktasında yer alan lisanssız tesislerinin aylık mahsuplaşma ve bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünün belirlenmesine yönelik ilkeler belirlendi.

Düzenlemeye eklenen geçici madde ile de yönetmeliğin yayınlandığı gün itibariyle çağrı mektubu olanlara bir yıl süre verildi.

Kaynak: Yeşil Ekonomi

Yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.

What's your reaction?
0Cool0Upset0Love0Lol
to top