Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı yayında!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 2024-2030 yıllarını kapsayan 2. Enerji Verimliliği Strateji Belgesi ile 2. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı yayınlandı. Enerjide verimlilik azami seviyeye çıkarılıyor, yenilenebilir enerjinin payı artırılıyor, sulamada güneş ve rüzgar ön plana geçiyor.

2. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nda bulunan faaliyetlerden bazıları şöyle:

➡ Gayrimenkul ilanlarında yapının Enerji Kimlik Belgesi (EKB) bilgisinin eklenmesi ve gayrimenkul sektöründeki sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapılarak bilincin artırılması sağlanacak.

➡ Bina ve yerleşmelerin Ulusal Yeşil Bina-Yerleşme Sertifikası’na sahip olması özendirilecek ve bilinçlendirme çalışmaları yürütülecek.

➡ Binalarda enerji verimliliği konusunun mühendislik ve mimarlık fakültelerinin müfredatlarına dahil edilmesi için çalışmalar yapılacak.

➡ Mevcut doğalgaz iletim ve dağıtım hatlarının alternatif gazları (sentetik gazlar, hidrojen vb.) taşımaya uygun hale getirilmesi için ilgili mevzuat çalışmaları yürütülecek.

➡ Milli Akıllı Sayaç Projesi kapsamında enerji tüketimi yüksek tüketicilerden başlayarak akıllı sayaçlar yaygınlaştırılacak ve uygulama dönemi sonunda akıllı sayaçların toplam sayaçlara oranı yüzde 25’i aşacak.

➡ Şehir merkezlerinde motorlu araç kullanımına kapalı, bisiklet ve yaya yolları ile alanlar oluşturulacak.

➡ Şehirlerde düşük karbon emisyonlu bölgeler oluşturularak bu bölgelere büyük tonajlı araçların veya otomobillerin girmesini sınırlayan caydırıcı tedbirler alınacak.

➡ Aydınlatma direği ünitelerinin şarj istasyonu olarak kullanılabilmesi için teknik şartnamelerde düzenlemeler yapılacak.

➡ Araç ve insan yoğunluklarını tespit edebilen yapay zekaya dayalı uygulamaların kullanılması teşvik edilecek ve bu sayede sinyalizasyon sürelerinin ayarlanması için mekanizmalar geliştirilecek.

➡ Çin-İpek Yolu örneğindeki gibi Yüksek Hızlı Tren hatlarında yük taşımacılığına yönelik çalışmalar yapılacak.

➡ Sulamada güneş ve rüzgar enerjisi kullanımı desteklenecek.

Eylem Planına buradan ulaşabilirsiniz

What's your reaction?
0Cool0Upset0Love0Lol
to top