Vietnam, Malezya, Tayland, Hırvatistan ve Ürdün menşeli güneş paneli ithalatına ilişkin önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açıldı

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete’nin 25 Kasım 2023 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, Vietnam, Malezya, Tayland, Hırvatistan ve Ürdün menşeli “bir modül halinde birleştirilmiş veya panolarda düzenlenmiş fotovoltaik hücreler” (güneş paneli) tanımlı eşyanın ithalatında, Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER), Sunlego Enerji Sistemleri San. ve Tic. AŞ ve Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim AŞ tarafından yapılan başvuru sonucunda önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esasları belirlendi.

Önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin bulgulara yer verilen tebliğde, söz konusu 5 ülkenin toplam güneş paneli ithalatındaki payının değer bazında 2020 yılında yüzde 56,3 iken, 2023’ün 9 aylık dönemi itibarıyla yüzde 97,8’e yükseldiği belirtildi.

İnceleme sonucunda, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, Vietnam, Malezya, Tayland, Hırvatistan ve Ürdün menşeli/çıkışlı söz konusu ürünün ithalatına ilişkin önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verildi.

Önlemlerin etkisiz kılınmasına soruşturması nedir?
​İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat ve İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuat çerçevesinde soruşturmaya konu eşya, soruşturma açılışına dair tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren izleme kapsamına alınır.

İzleme işlemi sonucunda, İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar’ın 6’ncı Maddesi’nin 3’üncü fıkrasında belirtilen hallerin tespiti veya İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat çerçevesinde açılacak bir soruşturma ile, yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda, Türkiye ile üçüncü bir ülke veya Türkiye ile önleme konu ülke veya Türkiye ile önleme konu ülkedeki firmalar arasındaki ticaretin gerçekleştirilme şeklinde bir değişikliğin meydana geldiğine ve yürürlükteki önlemin etkisinin azaltıldığına veya bertaraf edildiğine dair delillerin bulunduğu hallerin tespit edilmesi, uygulanan önlemin yürürlüğe girdiği tarihe kadar geriye dönük tahsil edilmesine mesnet teşkil edebilir.

Tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.

What's your reaction?
0Cool0Upset0Love0Lol
to top