GÜNDER Mesleki Yeterlilik Merkezi (GÜNDERMYM) Sınav ve Belgelendirme Faaliyetlerine Başlıyor

Güneş Enerjisi Sektörü için her yıl 500’ün üzerinde adayı sınav yapma potansiyeline sahip olan GÜNDER Mesleki Yeterlilik Merkezi (GÜNDERMYM) Türkiye’nin güneş enerjisi sektörünün istihdam kalitesine yön verecek çalışmalarına başlıyor. 2020 yılından bu yana, GÜNDER Ekibinin proje koordinasyonunda devam eden GÜNDERMYM, güneş enerji sektöründe çalışan ve çalışmak isteyenlerin sahip olması gereken asgari standartları, ulusal ve uluslararası yeterlilikleri sağlamasına katkı sunacak. Ulusal Yeterliliklere İlişkin Europass Sertifikası kapsamında gerek yurt içinde gerekse Avrupa Birliği’nde istihdamın doğru yönetilmesi ve iş güvenliğinden en üst düzeyde faydalanılmasına olanak sunan GÜNDERMYM, güneş enerjisi sektörünün sınav merkezi olmak için Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından 1 Mart 2023 tarihinde yetkilendirildi.

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP) kapsamında finanse edilen Voc-Test Merkezleri–III Hibe Programı çerçevesinde Türkiye Güneş Enerjisi Birliği GÜNDER tarafından yürütülen GÜNDERMYM Projesi, 1 Kasım 2020 tarihinde başladı. GÜNDER’in T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı ile imzalanan hibe sözleşmesi kapsamında, GÜNDER VOC Test Merkezleri Projesi, 2 yılı aşkın süredir GÜNDER Ekibinin proje koordinasyonunda yürütülmektedir. Projenin ana hedefleri; Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterliliklerin Geliştirilmesini ve Revizyonunu Desteklemek, Meslek Standartları Geliştirmek, Mesleki Bilgi ve Beceri Sınav ve Belgelendirme Merkezleri kurulmasını desteklemek olarak belirlenmiştir.

Enerji dönüşüm sürecine yönelik yatırım stratejilerinin hızla geliştirildiği günümüzde, yenilenebilir enerji sektörünün doğru şekilde gelişmesi ve istihdama katkı sağlanması amacıyla hizmet verecek olan GÜNDERMYM’de; güneş enerjisi sektöründe çalışan ve çalışmak isteyenlerin istihdamı için kurulum dahil olmak üzere, asgari standartların, ulusal ve uluslararası yeterliliklerin belirlenmesine katkı sunulacak. Ulusal Yeterliliklere İlişkin Europass Sertifikası kapsamında, yurt içinde ve Avrupa Birliği’nde, istihdamın geliştirilmesi, kurulum maliyetlerinin doğru yönetilmesi ve iş güvenliğinden en üst düzeyde faydalanılması sağlanacak.

Güneş FV

“Güneş Enerjisi İstihdamına Yön Veren Projenin Kilometre Taşları Tamamlandı”

2018 yılına uzanan proje hazırlık süreci ardından, 2020 yılı sonu itibariyle GÜNDER tarafından yürütülen proje sayesinde, Türkiye’nin güneş enerjisi sektörünün istihdamına yön veren önemli kilometre taşları tamamlandı. 2023 Nisan ayında sona erecek proje sürecinde, Fotovoltaik Güç Sistemleri Personeli (Seviye 4-5) ve Güneş-Isıl Sistem Personeli (Seviye 4-5) mesleklerinde Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilikler, Sektör Uzmanlarının ve Temsilcilerinin katıldığı çalıştaylarda görüşülerek revize edildi.

Projenin ana hedeflerden biri olan farkındalık yaratma çalışmaları kapsamında 7 bölgemizin 7 şehrinde (Ankara, Antalya, Elazığ, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Samsun) farkındalık oluşturma seminerleri düzenlendi. Ulusal Yeterlilik Sistemi hakkında bilgilerin verildiği, yenilenebilir enerji sistemleri, iklim değişikliği, nitelikli işgücü, kadın istihdamı, toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik eden politika ve uygulamalar, işgücü çeşitliliği ve proje işleyiş süreci konularına yer verilen seminerlerde, 500’ün üzerinde sektör takipçisi katılımcı ile buluşuldu. Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı Yetkililerinin, Yerel Yönetim ve GÜNDER Üyesi Firma Temsilcilerinin katılımları ile gerçekleştirilen seminerlerin yanı sıra sektörde faaliyet gösteren firmalar için İşçi-İşveren farkındalığını sağlamak ve Sınav Merkezi’nin sektöre sunduğu katkıları sunmak üzere, Ankara’da bulunan 7 firmaya ziyaret gerçekleştirildi.

“Fotovoltaik ve Güneş Isıl Sistemleri için Sınavlar 2023 Mayıs itibariyle başlıyor”

Güneş Isıl

Projenin yürütülme sürecinde, Sınav Materyalleri ve TS EN ISO/IEC 17024:2012 Standardına uygun kalite yönetim sistemi dokümantasyonu hazırlanarak GÜNDERMYM Sınav Merkezi Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü içerisinde kuruldu. Revize edilen Fotovoltaik Güç Sistemleri Personeli (Seviye 4-5) ve Güneş-Isıl Sistem Personeli (Seviye 4-5) mesleklerinde Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilikler üzerinden 9 Aralık 2022 tarihinde AB-0476-P akreditasyon numarası ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilen GÜNDERMYM’nin 1 Mart 2023 tarihinde YB-0342 kodu ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilerek yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklerde sınav ve belgelendirme faaliyetlerine resmen başlanması onaylandı. MYK tarafından yetkilendirme süreçleri tamamlanan GÜNDERMYM Sınav Merkezi’nin belgelendirme faaliyetlerine Mayıs 2023 itibariyle başlanması planlanıyor.

GÜNDERMYM, Ankara’nın Yeşil Kampüsünde Gençlere Ulaşacak

Fotovoltaik ve Güneş Isıl Sistemleri alanında her yıl yüzlerce adayı sınav yapma potansiyeline sahip Başkent Üniversitesi’nin Bağlıca Kampüsü’nde bulunan GÜNDERMYM Sınav Merkezi’nde Türkiye’nin güneş enerjisi sektörünün istihdamına yön verecek işgücünün belgelendirilmesi sağlanacak. Ankara’nın ilk yeşil kampüslerinden biri olan Başkent Üniversitesi, yenilenebilir enerji, iklim değişikliği, geri dönüşüm, ulaşım ve çevreye duyarlılık alanlarında yaptığı çalışmalar ile 2018 yılında “Yeşil Kampüs” olarak GreenMetric Dünya Üniversiteleri sıralamasında akredite oldu.  Başkent Üniversitesi Bağlıca Yerleşkesi, sürdürülebilir ve yeşil kampüs ilkesi ile Sürdürülebilir Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi (BÜÇEM) ile birlikte ülkemizde ve dünyada örnek teşkil etmesi amacıyla; Geri Dönüşüm Sistemlerinden Atık Toplama Sistemlerine Sıfır Atık Projesi; Tütünsüz Kampüs, Enerji Dönüşüm Projeleri, Yeşil Bina Yönetimleri gibi ana başlıklara sahip uygulamalar; çeşitli kamu kurum ve kuruluşları, özel teşebbüsler ile ortak etkinlikler, paneller, tanıtımlar gibi birçok etkin süreçler yürütmektedir. 2021 yılında Bağlıca Kampüsü’nde kurulumu tamamlanan Güneş Enerjisi Santrali, aynı zamanda Türkiye’nin çalışan en büyük Carport tipi GES’i olarak sınıflandırılmıştır. Elektrik enerjisi ihtiyacının yaklaşık yüzde 50’sini güneş enerjisinden sağlayan kampüs, yenilenebilir enerji konusunda diğer üniversite yerleşkelerine de örnek teşkil etmektedir. GES projesinin yanı sıra idari ve akademik personel ve öğrencilerin kullanımına sunulan 4 araç kapasiteli elektrikli araç şarj istasyonu kampüste hizmet vermektedir.

Projenin Kapanış Toplantısı Nisan ayında yapılacak

Nisan ayının son haftasında Ankara’da gerçekleştirilecek olan GÜNDERMYM’nin proje kapanış toplantısında, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Daire Başkanlığı, MYK, TÜRKAK, GÜNDER Yönetim Kurulu ve Üye Firma Yetkililerinin yanı sıra Kamu Kurum ve Kuruluş Temsilcileri, Akademisyenler ve Özel Sektör Firmalarının yer alması beklenmektedir. GÜNDERMYM’nin çalışmaları ile ilgili detaylı bilgilerin, planların paylaşılacağı toplantıda güneş enerjisi sektörünün istihdam potansiyeli ve GÜNDERMYM’nin getireceği fırsatlar değerlendirilecek. Ankara’da düzenlenecek olan kapanış toplantısının tarihi ve yeri, GÜNDERMYM ve GÜNDER Yetkilileri tarafından yakın zamanda duyurulacak. Toplantı ve Belgelendirme süreçlerine ilişkin tüm detaylara, GÜNDERMYM’nin web sitesinden (www.gundermym.com) ve GÜNDERMYM’nin sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.

Ayrıntı Bilgi & İletişim İçin:

Onur BURSALI, GÜNDERMYM Proje Koordinatörü

onur@gunder.org.tr

Nur KILIÇ, GÜNDERMYM Kalite Yöneticisi

kalitemym@gunder.org.tr

Tel: 0312 418 18 87

GÜNDERMYM Hakkında

ULUSLARARASI GÜNEŞ ENERJİSİ TOPLULUĞU TÜRKİYE BÖLÜMÜ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ (GÜNDERMYM) Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşudur.
Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu; Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından ya da Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış başka akreditasyon kurumlarınca ilgili ulusal yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yapılan inceleme, denetim ve değerlendirme sonucunda ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek için gerekli şartları sağladığı tespit edilen personel belgelendirme kuruluşudur.
MYK web sitesine ulaşmak için tıklayınız.
Ulusal yeterliliklere ulaşmak için tıklayınız.
ULUSLARARASI GÜNEŞ ENERJİSİ TOPLULUĞU TÜRKİYE BÖLÜMÜ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ (GÜNDERMYM)09.12.2022 tarihinde AB-0476-P akreditasyon numarası ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş ve 01.03.2023 tarihinde YB-0342 kodu ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilerek yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklerde sınav ve belgelendirme faaliyetlerine resmen başlamıştır.

What's your reaction?
0Cool0Upset0Love0Lol

Add Comment

to top