Güneş Enerjisi Sektörünün Dergisi GÜNDERGİ’nin “Yeni Yıl Özel” Sayısı Yayında!

Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü GÜNDER’in Türkçe ve İngilizce olarak hazırladığı Güneş Enerjisi Sektörünün Dergisi GÜNDERGİ’nin Yeni Sayısı Yayında!

GÜNDERGİ’nin Aralık 2022-Yeni Yıl Özel sayısına buradan ulaşabilirsiniz.

İÇİNDEKİLER:

3 SUNUŞ / FOREWORD
6 KISA-KISA / BRIEF ARTICLES
14 RAPOR / REPORTS
❂ “Yeşil Enerjideki İstihdam Artışında Ana Unsur, Güneş Enerjisi” / “Solar
Power Is the Main Driver of Job Increase in Green Energy”
18 KISA-KISA / BRIEF ARTICLES
28 TEKNOLOJİ / TECHNOLOGY
❂ TOGG kullanıcıya yakın olmak için doğrudan satış modelini seçti / TOGG
chooses the direct sales model
34 KONUK YAZAR / GUEST AUTHOR ❂ İklim Krizi ve Kentler / Climate Crisis and Cities
42 KAPAK / COVER
❂ Prof. Dr. Aykut ÇOBAN: “İklim ve Enerji Politikası Konusunda Yerleşik,
Hegemonik Ezberler var” / “There are Established, Hegemonic Rotes in Climate and Energy Policy”
54 GÜNDER’DEN / FROM GÜNDER 62 MEVZUAT / LEGISLATION
68 KONUK YAZAR / GUEST AUTHOR
❂ Enerji Depolama Sistemlerine Yönelik Yeni Düzenlemeler / New Regulations
Concerning Energy Storage Systems
70 ÜYELERİMİZDEN / FROM OUR MEMBERS
❂ Türkiye’de Şimdiye Kadar Kurulmuş En Büyük Çatı
Üstü Membran GES’i Olan Ankara Lojistik Üssü
Ges Projesi Törenle Açıldı / The Largest Rooftop 2022 Membrane SPP in Turkey, Ankara Logistics Base
SPP Project Opens with a Ceremony
❂ CW Enerji, Geleneksel Bayi Toplantısını gerçekleştirdi / CW Enerji Holds Its Traditional Vendor Meeting
❂ Enerjisini Güneş’ten alanların fuarı SolarEX İstanbul, 6 – 8 Nisan 2023’te düzenlenecek / Powered by the Sun, SolarEX Istanbul will be held on April 6 – 8, 2023
❂ Alfa Solar Enerji’nin Halka Arz Gong Töreni gerçekleştirildi / Alfa Solar’s IPO Gong Ceremony
❂ TED Ankara Koleji’nin Çatı Tipi GES’i, Girişim Elektrik tarafından yapılacak / Girişim Elektrik to build Rooftop SPP for TED Ankara Private High School
❂ Aydem Yenilenebilir Enerji, 3. Çeyrekte Gelirini 3 Kat Artırdı / Aydem Renewable Energy Triples Its Income in 3rd Quarter
❂ Kalyon PV’nin SolarUp Hızlandırma Programı’nda son aşamaya gelindi / Kalyon PV’s SolarUp Acceleration Program has reached the final stage
❂ Şişecam, 2022 yılı Ocak- Eylül Döneminde Satışlarını
❂ Türk PRYSMIAN Kablo’nun solar çözümleri EIF 2022’de enerji sektörüyle buluştu / Solar power solutions of Türk PRYSMIAN Kablo meets with the energy industry at EIF 2022
❂ Vakıf Katılım’dan ve Elin Enerji’den Güneş Enerjisine Yatırım için İş Birliği / Vakıf Katılım and Elin Energy Partner for Investment in Solar Power
❂ Zorlu Enerji, SolIs invertörlerinin Türkiye yetkili dist- ribütörü oldu / Zorlu Enerji becomes the authorized distributor of Solis inverters in Turkey
❂ Mobilya üreticisi Nurus’un Çatı GES projesi, ISTRI- CH Enerji ve Göze Enerji iş birliğiyle tamamlandı / Rooftop SPP project of the furniture maker Nurus is completed with the cooperation of Istrich Energy and Göze Energy
❂ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, HSA Enerji Fabrikası’nı Ziyaret Etti / Minister of Energy and Natural Resources, Fatih Dönmez, Visits HSA Energy’s Factory
66,2 Milyar Tl Seviyesine Yükseltti / Şişecam Raises Its Sales to TRY 66.2 Billion in January-September
96 ANALİZ / ANALYSIS
❂ Türkiye’de Bir İlk! En Yüksek Güç Değerine Sahip Panelleri Üretiyor! / A First In Turkey! Panels With The Highest Power Rating!
❂ Enerji Krizi ile Netleşen “Küresel Enerji Dönüşümü”, Finansmanda Netlik Kazanmıyor / “Global Energy Transformation” Made Clear by the Energy Crisis Is Not Clear for Financing
102 RÖPORTAJ / INTERVIEW
❂ Başkent Üniversitesi Enerji Yöneticisi Ergin HABERAL: “Diğer üniversite ve yerel yönetimlere örnek teşkil etmenin haklı gururunu yaşamaktayız” / “We are proud of setting an example for other universities and local governments.”
110 RAPOR / REPORTS
❂ “Batı Balkan ülkeleri, 2045 yılına kadar enerji sistemlerini karbondan arındırabilir” / “Western Balkan
countries may decarbonize their energy systems by 2045”
114 RAPOR / REPORTS
❂ EMBER: Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığı, rüzgar ve güneş enerjisi yatırımları ile yarıya düşürülebilir /
EMBER: Wind and solar power may help Turkey reduce its external dependency in energy
118 GÜNDER MEDYA / GÜNDER MEDIA

120 GÜNEŞ TAKVİMİ / SOLAR CALENDAR

GÜNDERGİ’nin yayınlanan tüm sayılarına buradan ulaşabilirsiniz.

What's your reaction?
0Cool0Upset0Love0Lol

Add Comment

to top