Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik güncellendi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 30 Haziran 2017 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren “Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik”, Resmi Gazete’nin 17 Ocak 2022 tarihli sayısında yayımlanarak güncellendi. Güneş enerjisine dayalı önlisans veya lisanssız elektrik üretim faaliyeti başvurularının teknik değerlendirmeleri ile önlisans, üretim lisansı veya lisanssız üretim faaliyeti kapsamındaki tadil taleplerinin değerlendirmelerinin yapılmasına yönelik usul ve esasları belirlendi:

➡ Yönetmelik değişikliği ile elektrik depolama tesisi kurmayı taahhüt eden tüzel kişiler tarafından yapılan güneş enerjisine dayalı önlisans başvuruları ile yardımcı kaynağı güneş olacak şekilde, birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisi kurmak amacıyla yapılan başvuruların teknik değerlendirmesinde Güneş Ölçüm İstasyonu (GÖİ) bilgisi ve varsa GÖİ’lerin santral sahasını temsil etme şartı aranmayacak.

➡ Önlisans veya üretim lisansında yer alan bilgilerde (ünite sayısı, ünite güçleri, santral sahası köşe koordinatları, teknoloji türü, tesis toplam kurulu gücü ve benzeri) değişiklik yapılması yönündeki talepler ile mevcut önlisans veya üretim lisansına elektrik depolama tesisi ilavesi için yapılan başvuruların değerlendirmesi amacıyla Bakanlık resmi internet sayfasında duyurulan bilgi ve belgelerin tamamı EPDK tarafından Genel Müdürlüğe gönderilecek.

➡Güneş enerjisine dayalı olarak düzenlenmiş önlisans veya üretim lisansının birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisine dönüştürülmesi kapsamında yapılan tadil başvuruları için yardımcı kaynağın türüne göre varsa ilgili mevzuatı kapsamında teknik değerlendirme yapılacak. Yardımcı kaynak kullanılacak tesisin güneş enerjisine dayalı önlisans veya üretim lisansına derç edilmiş santral sahası içerisinde olması halinde uygunluk yazısı düzenlenerek EPDK’ya gönderilecek.

➡12/5/2019 tarihli ve 30772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği (LÜY) kapsamında yapılan güneş enerjisine dayalı başvurular için Genel Müdürlük tarafından sadece arazi uygulamalı başvuruların değerlendirmesi yapılır. LÜY kapsamında yapılan güneş enerjisine dayalı arazi uygulamalı bir başvuru için bağlantı görüşünün ilgili şebeke işletmecisi tarafından olumlu bulunması halinde değerlendirmenin yapılabilmesi amacıyla Bakanlık internet sayfasında duyurulan bilgi ve belgeler ilgili şebeke işletmecisi tarafından Yenilenebilir Enerji Projeleri Değerlendirme ve İzleme Sistemi (YEPDİS)’e girilir. LÜY kapsamında yapılan güneş enerjisine dayalı arazi uygulamalı başvurular için YEPDİS’e girilen bilgi veya belgelerde aşağıda belirtilen durumlardan herhangi birinin tespit edilmesi halinde LÜY kapsamında gerekli düzeltmelerin yapılması amacıyla Genel Müdürlük tarafından ilgili şebeke işletmecisi bilgilendirilir.

➡İstisnai durumlarda; birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisi başvuruları hariç olmak üzere bu Yönetmelik kapsamında sunulan santral sahasının herhangi bir RES-YA ile olan kesişme ve/veya çakışması nedeniyle başvurunun uygun bulunmaması durumunda; bu kesişme/çakışma alanında herhangi bir kamu kurumu ve kuruluşunca ilgili mevzuatı çerçevesinde rüzgâr türbini kurulmasına izin verilmeyeceğinin veya bahse konu kesişme ve/veya çakışma alanına ait mülkiyet haklarının başvuru sahibine ait olduğunun belgelendirilmesi halinde teknik değerlendirme/değerlendirme yapılacak.

  • Yönetmelik değişikliğine buradan ulaşabilirsiniz.
  • Yönetmelik Ekler’ine buradan ulaşabilirsiniz.
What's your reaction?
3Cool0Upset0Love0Lol

Add Comment

to top