YEK belgeli tesislerin YEKDEM fiyatları güncellendi

YEK Belgeli yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesislerinden 1 Temmuz 2021’den 31 Aralık 2030 tarihine kadar işletmeye girmiş ve girecekler için uygulanacak fiyatlar ve sürelerin güncellenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı yayımlandı.

Resmi Gazete’nin 1 Mayıs tarihli sayısında yer alan karara göre, tüm santral tipleri için TL cinsi destekleme fiyatları belirlenirken güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri için YEKDEM taban fiyatı kWh başına 4.95 cent; tavan fiyatı 6.05 cent, uygulama süresi ise 10 yıl olarak belirlendi. Bu kapsamda yerli katkı uygulama süresi 5 yıl olacak.

Rüzgar veya güneş enerjisine dayalı üretim tesisi ile bütünleşik elektrik depolama tesisleri için YEKDEM taban fiyatı kWh başına 5.85 cent, tavan fiyatı 7.15 cent ve YEKDEM fiyat uygulama süresi de 10 yıl olarak tespit edildi. Ayrıca fiyatların aylık güncelleme yönteminde döviz kurunun ağırlığı artırıldı, tüketici enflasyonunun ağırlığı azaltıldı.

Karar kapsamında, 1 Temmuz 2021 tarihi ile 1 Mayıs arasında işletmeye giren ve YEK destekleme mekanizmasından yararlanan YEK Belgeli Üretim tesisleri için karar çerçevesinde geriye dönük herhangi bir fiyat farkı ödenmeyecek. Yerli katkı fiyatlarının uygulanmasına ilişkin esaslar bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenecek.

Karara buradan ulaşabilirsiniz.

What's your reaction?
0Cool0Upset0Love0Lol

Add Comment

to top